O participativním rozpočtu Milotic

Jak se zapojit?

  • Podat vlastní návrh – do konce července můžete podat návrh, co by se mělo v obci v letech 2023 – 2024 vylepšit.
  • Přijít na setkání – za asistence vedení obce se setkají autoři návrhů s ostatními občany. Na setkání prezentují a případně diskutují s ostatními své návrhy. 
  • Hlasovat – vyvrcholením procesu je hlasování o tom, které návrhy mají být z peněz participativního rozpočtu zrealizovány.

Jaké nápady můžete zaslat?

Oblasti návrhů nejsou nijak omezeny; vaše nápady se mohou týkat čehokoliv od opravy lavičky či odpadkového koše v parku, zřízení bezbariérového přístupu či přechodu pro chodce, realizace divadla či přednášky až například po zasazení stromu.

Váš návrh musí splnit jen několik základních podmínek.

  • Jedním z hlavních kritérií je realizace návrhu na území obce a v případě úprav veřejných prostor musí být realizovány na pozemcích v majetku obce.
  • Finanční náklady na realizaci jednoho návrhu nesmí přesáhnout 200 000 Kč.
  • Při tvorbě návrhu věnujte pozornost dodržení pravidel pro jeho podání a tomu, abyste úřadu poskytli co nejvíce informací k posouzení jeho proveditelnosti.

Harmonogram 2023

Zastupitelstvo uvolní část rozpočtu

leden

Lidé přijdou s návrhy a v termínu je podají

květen - září

Realizovatelnost návrhů prověří úředníci

říjen

Projektová příprava realizovatelných návrhů

listopad

Prezentace a hlasování

prosinec

Radnice ve spolupráci s autorem zajistí realizaci vybraných návrhů

leden 2024 a dál

Participativní rozpočet v kostce

Participativní rozpočtování není ve světě žádná novinka. Používá se dnes v tisících obcí, měst, krajů, států i menších komunit po celém světě. V roce 1989 ho poprvé začali využívat v Brazílii ve městě Porto Alegre jako nástroj pro efektivní určení hlavních priorit pro rozpočet Tento postup pro rozhodování se následně ujal jak v jižní Americe, tak ve zbytku světa. Podporují ho významné instituce jako Spojené národy nebo Světová banka jako efektivní nástroj participace. 

Participativní rozpočtování se rozšířilo i do Evropy. Využívají ho od západu na východ. Tradičně silný je ve Španělsku a Portugalsku, ale využívají ho také města v dalších evropských zemích.  Naši polští sousedé jej dokonce zavádí legislativně. U nás se tento nástroj občanské participace stává více a více populární. Mapa participativního rozpočtování ukazuje neustále se zvětšujícího počtu zapojených měst v České republice.  

Cílem participativního rozpočtu není jen přerozdělit určité množství peněz, nejde tedy o nově pojmenovaný grantový systém. Smyslem participativního rozpočtu je vtáhnout obyvatele do dialogu o utváření místa, kde žijí, ukázat lidem, jaké jsou možnosti obce i jak se mohou na tvoření města podílet, ale naučit radnice způsobu, jak občanům naslouchat a jak s nimi efektivně a konstruktivně komunikovat. Důležitou součástí participativního rozpočtu jsou veřejná setkání a debaty o návrzích, na nichž mohou vzniknout nové mezisousedské vztahy i příjemná konstruktivní atmosféra v obci.