PRAVIDLA PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU

 

Úplné znění ke stažení ZDE.

OBLAST:
Není nijak omezeno, jaké oblasti se mají předkládané návrhy projektů týkat
Vhodné jsou například návrhy na úpravy či instalace prvků ve veřejném prostoru, zvelebení veřejného prostranství, zkvalitnění životního prostředí, sousedská setkání, vzdělávání, volnočasové aktivity a podobně. Jediné co musí návrh v této oblasti splňovat je, aby měl přínos pro městskou část a jeho občany.

CENA:
Realizace Vašeho návrhu projektu nesmí překročit daný finanční rozpočet.
Náklady odhadované pro realizaci návrhu musí být min. 15.000,- Kč vč. DPH a nesmí přesáhnout 300 000,- Kč vč. DPH.
Roční provozní náklady nesmí přesáhnout 15 % z pořizovací ceny. Nezapomeňte, že u některých stavebních akcí je nutné zpracovat projektovou dokumentaci. I její cena se započítává do nákladů potřebných pro realizaci.

MAJETKOVÁ VAZBA:
Návrh musí být realizován na území Městské části Praha 22.
Pozemky, kterých se bude Váš návrh projektu týkat, musí být ve vlastnictví Městské části Prahy 22, nebo svěřených pozemcích městské části Hlavním městem Praha (souhlas magistrátu hl. m. Prahy s realizací). Mapa majetkoprávních vztahů – vlastnictví.

PROVEDITELNOST:
Návrh musí obsahovat podklady/informace pro posouzení možnosti realizace návrhu.
Návrh musí být zpracovaný srozumitelně a musí obsahovat vyplněna všechna povinná pole formuláře . Součástí musí být přibližný odhad nákladů na realizaci a přesná lokalizace a prostorové požadavky na realizaci, příp. fotodokumentace stávajícího stavu, vhodnou (nikoliv povinnou) součástí jsou pak grafické poklady (výkresy, vizualizace, typy navrhovaných prvků aj.). Čím více informací nám poskytnete, tím lépe budeme moci posoudit proveditelnost Vašeho návrhu.

DÉLKA REALIZACE:
Návrh by měl být realizovatelný během 12 měsíců od výběru v závěrečném hlasování.
Návrh musí být udržitelný po dobu 3 let.