Milion pro Prahu 22

Díky Milionu pro Prahu 22 se můžete přímo zapojit do rozhodování o rozvoji naší městské části. 

Je to jednoduché! Zašlete nám svůj nápad, my ho posoudíme z hlediska realizovatelnosti. Společně návrhy prodiskutujeme a v elektronickém hlasování se rozhodne, které z návrhů budou realizované.

Jaké nápady můžete zaslat?

Milion pro Prahu 22 vytváří prostor pro Vaši kreativitu a nápady.

Může se jednat o návrhy vedoucí k úpravám veřejných prostor, zeleně, zřizování volnočasových prvků i o „měkké“ projekty typu vzdělávání, slavností či sousedských setkávání. Váš nápad zhodnotíme z hlediska pravidel, případně jej s vámi prodiskutujeme. Nyní je to na Vás!

Váš návrh musí splnit několik základních podmínek.

  • Jedním z hlavních kritérií je realizace návrhu na území města a v případě úprav veřejných prostor musí být realizovány na pozemcích v majetku města.
  • Finanční náklady na realizaci Vašeho návrhu nesmí přesáhnout 300 000 Kč.
  • Při tvorbě návrhu věnujte pozornost dodržení pravidel pro jeho podání a tomu, abyste úřadu poskytli co nejvíce informací k posouzení jeho proveditelnosti.

Harmonogram 2020

Radnice uvolní část rozpočtu

září

Vy přijdete s návrhy jak Milion pro Prahu 22 využít

říjen - 15. listopad

Realizovatelnost návrhů prověří úředníci

listopad - prosinec

Návrhy prodiskutují občané mezi sebou

leden

O návrzích proběhne hlasování

březen

Radnice zajistí realizaci vybraných návrhů

duben a dál

Participativní rozpočet v kostce

Participativní rozpočtování není ve světě žádná novinka. Používá se dnes v tisících obcí, měst, krajů, států i menších komunit po celém světě. V roce 1989 ho poprvé začali využívat v Brazílii ve městě Porto Alegre jako nástroj pro efektivní určení hlavních priorit pro rozpočet Tento postup pro rozhodování se následně ujal jak v jižní Americe, tak ve zbytku světa. Podporují ho významné instituce jako Spojené národy nebo Světová banka jako efektivní nástroj participace. 

Participativní rozpočtování se rozšířilo i do Evropy. Využívají ho od západu na východ. Tradičně silný je ve Španělsku a Portugalsku, ale využívají ho také města v dalších evropských zemích.  Naši polští sousedé jej dokonce zavádí legislativně. U nás se tento nástroj občanské participace stává více a více populární. Mapa participativního rozpočtování ukazuje neustále se zvětšujícího počtu zapojených měst v České republice.  

Cílem participativního rozpočtu není jen přerozdělit určité množství peněz, nejde tedy o nově pojmenovaný grantový systém. Smyslem participativního rozpočtu je vtáhnout obyvatele do dialogu o utváření místa, kde žijí, ukázat lidem, jaké jsou možnosti obce i jak se mohou na tvoření města podílet, ale naučit radnice způsobu, jak občanům naslouchat a jak s nimi efektivně a konstruktivně komunikovat. Důležitou součástí participativního rozpočtu jsou veřejná setkání a debaty o návrzích, na nichž mohou vzniknout nové mezisousedské vztahy i příjemná konstruktivní atmosféra v obci.