9. Lepší a funkční hřiště v Hájku

Ve stručnosti lze projekt popsat pouze jako úpravu a doplnění stávajícího dětského hřiště tak, aby odpovídalo nejen standardům, ale i době.
V realizaci
2021
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Podrobněji jde ve skutečnosti o modernizaci stávajícího hřiště. O modernizaci plochy, kde se atrakce pro děti nacházejí. Jejich případná obnova nebo doplnění. Není jich zrovna mnoho, některé sice stále ještě vyhovují z bezpečnostního hlediska, ale nejsou už třeba vzhledově pěkné nebo atraktivní pro děti, které je mají využívat. Nejzásadnější je však prostor kolem nich a spíše jde také o možné doplnění některých nových prvků hlavně pro o něco starší děti. Nejen tedy ty nejmenší.
Viz třeba nějaká lezecká stěna apod. Povrch v tuto chvíli je vlastně nerovný terén, který se musí sekat a kamínky jako dopadová plocha pod skluzavkou jsou neustále rozházeny všude. Příchozí cesta je také ne zcela vyhovující. Máme představu, netrváme na konkrétní úpravě. Rádi bychom ale využili participativního rozpočtu k tomu, aby nám dopomohl toto hřiště zrenovovat tak, aby opět dělalo radost. Věřím, že ve spolupráci s MČ můžeme najít vhodné řešení co upravit, doplnit tak, abychom nepřesáhli horní hranici možného čerpání pro jeden projekt.
Proto jsme konkrétní rozpočet nepřipravovali.

Odhadované náklady

299999 Kč

Umístění

Hájek u Uhříněvsi pozemek č. 159/1

Realizovatelné

S návrhem na rekonstrukci dětského hřiště v Hájku MČ Praha 22 souhlasí, opravdu si zaslouží opravu a lepší vybavení. Není problém ve výměně prvků do výše participativního rozpočtu. REALIZOVATELNOST - ANO

Nejnovější návrhy