8. Zelená zeď u Muzea

Navrhujeme ozelenit štítovou zeď u Uhříněveského muzea, které aktuálně prochází rekonstrukcí. Vznikající komunitní prostor s muzeem, knihovnou, přednáškovým sálem, co-workingem a stálou expozicí podle náš zaslouží i odpovídající venkovní zázemí. Zelená zeď a základní mobiliář zvelebí přilehlé veřejné prostranství, kde v současnosti převažuje beton. Nové řešení umožní přesun části aktivit ven a zpříjemní život občanům městské části, kteří se zde rozhodnou trávit svůj volný čas.
Nerealizovatelné
2021
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Vzhledem k současné nejisté situaci s COVID-19 vidíme v podpoře outdoorových aktivit možnost kontinuity pro společenský život městské části i v případě omezení interiérových akcí. Vedlejšími neméně významnými přínosy jsou snížení efektu tepelného ostrova zvýšením odparu z plochy zelené fasády, dále vytvoření útočiště pro drobné živočichy. V neposlední řadě má výsadba popínavých rostlin i výchovný a inspirativní efekt v souladu s trendy současné architektury.

Po konzultaci s krajinnou architektkou je výsadba navržena jako kombinace břečťanu popínavého (Hedera helix) jako základu a Hortenzie řapíkaté pnoucí (Hydrangea an. subsp. Petiolaris) v poměru 50:50. Výsadbové rozestupy jsou doporučeny u obou druhů cca 1 m. Břečťan tvoří základ, na němž vynikne v létě bíle kvetoucí popínavá forma hortenzie. Zatímco břečťan rychle roste a má velkou krycí schopnost, hortenzie vytváří prostorovou hloubku kompozice a kvete. Ani jedna rostlina z vybraných nevyžadují pomocnou konstrukci.

U paty popínavých rostlin navrhujeme smíšený trvalkový záhon v šíři 1 m, který doplní přízemní zónu kde bývají popínavé rostliny méně olistěné. Záměr podmiňuje odstranění pásu 1 m šíře dlažby podél fasády.

Jako mobiliář navrhujeme dvě lavičky délky 2 m osazené podél nově navrhovaného záhonu, dále květníky po obou stranách vstupu do Muzea. Mobiliář bude jednotný v kombinaci dřevo ocel, trvanlivý, pevně spojený s podkladem a bezúdržbový.

Navržené řešení vyžaduje pouze extenzivní údržbu, rostliny jsou stálezelené, není třeba odklízet opadané listy.

Odhadované náklady

80000 Kč

Umístění

Nové nám. 1251/2, 104 00 Praha 22-Uhříněves. Parc.č.673/1, k.ú. Uhříněves.

Nerealizovatelné

Návrh je nerealizovatelný z důvodu plánované rekonstrukce celého prostoru před muzeem a před školní jídelnou. Dům č.p.192 bude upravován o půdní vestavbu a rekonstrukci střechy. Předpoklad realizace je rok 2021 a 2022. Co se týká břečťanu tak ten ničí fasádu a udržuje vlhkost domu, kde je nebezpečí tvorby plísní. REALIZOVATLNOST - NE

Nejnovější návrhy