7. Zážitková stezka pro bosé nohy v Pitkovicích

Zážitková stezka bosou nohou v délce 12 metrů poskytne obyvatelům Prahy 22 i jejím návštěvníkům nečekané zážitky spojené s hlubokými senzorickými vjemy a sebepoznáváním. Bosá chůze je zdravá, masíruje chodidla, tím pádem i oblasti nervových a drobných žilních zakončení, prospívá imunitě, zlepšuje klenbu chodidel a celkově přispívá k rozvoji senosmotoriky a fyzického zdraví, ale též dopřává zážitky našim smyslům.
Realizované
2021
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Aktuální stav projektu

Zážitková stezka pro bosé nohy byla předána realizační firmou dne 23. 8. 2021, dodatečně bude doinstalována informační tabule, jejíž grafická úprava je ještě ve výrobě, ale stezka je jinak již plně připravena k používání.

Návrh stezky pro bosou chůzi vychází ze záměru poskytnout bosým chodidlům maximální rozsah vjemů, proto bude stezku tvořit 12 samostatných oddílů. Konkrétně půjde o tyto materiály: šišky, písek, oblázky, kůru, jehličí, kamínky a větvičky.
Současně klademe důraz na estetickou úroveň stezky i její bezpečnost. Proto bude stezka usazena v obrubníku z hladkého akátového dřeva. Stezku chceme architektonicky usadit v lokalitě vedle dětského hřiště, aby dotvářela její přirozený charakter.
Stezka bude sloužit všem skupinám obyvatel Prahy 22 a bude jim zprostředkovávat kontakt s přírodním materiálem tímto originálním způsobem, tedy senzorickými vjemy prostřednictvím bosých nohou. Stezka se bezpochyby stane i atrakcí pro potenciální návštěvníky Prahy 22, speciálně Pitkovic. Specifickou skupinou uživatelů budou děti v mateřských nebo základních školách, které mohou stezku využívat ve spojení s environmentální výchovou atp.
Výhodou této stezky bude i možnost změny povrchů v jednotlivých oddílech. Lze tak více reagovat na sezonní proměny, trendy či potřeby uživatelů. Výměnou povrchů zajistíme též větší atraktivitu mezi uživateli, protože stezku budou moci navštěvovat opakovaně a zkoušet nové povrchy.

Odhadované náklady

101640 Kč

Umístění

Parcela 227/3 Stezka by mohla byt realizovaná ve tvaru hada, kousek od dětského hřiště.

Realizovatelné

Tento záměr podporujeme v navrhovaném místě. Doplňuje záměr parku a vytváří nové možnosti vyžití (i pro MŠ nebo Alzheimer centrum). Je třeba nastavit údržbu (doplňování materiálů), jedná se o další aktivitu, která nenarušuje klidovou zónu. REALIZOVATLNOST - ANO.

Nejnovější návrhy