7. Zážitková stezka pro bosé nohy v Pitkovicích

Zážitková stezka bosou nohou v délce 12 metrů poskytne obyvatelům Prahy 22 i jejím návštěvníkům nečekané zážitky spojené s hlubokými senzorickými vjemy a sebepoznáváním. Bosá chůze je zdravá, masíruje chodidla, tím pádem i oblasti nervových a drobných žilních zakončení, prospívá imunitě, zlepšuje klenbu chodidel a celkově přispívá k rozvoji senosmotoriky a fyzického zdraví, ale též dopřává zážitky našim smyslům.
V realizaci
2021
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Aktuální stav projektu

Vybraná firma pro zhotovení zážitkové stezky pro bosé nohy, začne brzy s realizací. Stezka by měla být dokončena během dvou měsíců.

Celková délka stezky bude minimálně 12 m, šířka minimálně 0,75 m. Obrubníky budou tvořeny hoblovanou akátovou kulatinou o průměru až okolo 14 až 20 cm. Vzhledem k povaze materiálu nelze garantovat přesné rozměry, neboť vzhledem ke své přírodní povaze má akátová kulatina jedinečné parametry, které nelze zcela unifikovat, což však v konečném důsledku umožní výraznější estetický efekt z provedeného díla a zvýší atraktivitu lokality.

Orientační vizualizace

 

Návrh stezky pro bosou chůzi vychází ze záměru poskytnout bosým chodidlům maximální rozsah vjemů, proto bude stezku tvořit 12 samostatných oddílů. Konkrétně půjde o tyto materiály: šišky, písek, oblázky, kůru, jehličí, kamínky a větvičky.
Současně klademe důraz na estetickou úroveň stezky i její bezpečnost. Proto bude stezka usazena v obrubníku z hladkého akátového dřeva. Stezku chceme architektonicky usadit v lokalitě vedle dětského hřiště, aby dotvářela její přirozený charakter.
Stezka bude sloužit všem skupinám obyvatel Prahy 22 a bude jim zprostředkovávat kontakt s přírodním materiálem tímto originálním způsobem, tedy senzorickými vjemy prostřednictvím bosých nohou. Stezka se bezpochyby stane i atrakcí pro potenciální návštěvníky Prahy 22, speciálně Pitkovic. Specifickou skupinou uživatelů budou děti v mateřských nebo základních školách, které mohou stezku využívat ve spojení s environmentální výchovou atp.
Výhodou této stezky bude i možnost změny povrchů v jednotlivých oddílech. Lze tak více reagovat na sezonní proměny, trendy či potřeby uživatelů. Výměnou povrchů zajistíme též větší atraktivitu mezi uživateli, protože stezku budou moci navštěvovat opakovaně a zkoušet nové povrchy.

Odhadované náklady

101640 Kč

Umístění

Parcela 227/3 Stezka by mohla byt realizovaná ve tvaru hada, kousek od dětského hřiště.

Realizovatelné

Tento záměr podporujeme v navrhovaném místě. Doplňuje záměr parku a vytváří nové možnosti vyžití (i pro MŠ nebo Alzheimer centrum). Je třeba nastavit údržbu (doplňování materiálů), jedná se o další aktivitu, která nenarušuje klidovou zónu. REALIZOVATLNOST - ANO.

Nejnovější návrhy