3. ZAHRADA – ZDROJ POZNÁNÍ

První etapa budování přírodní zahrady s oddělenými prostory pro venkovní pobyt žáků. Hlavními prvky jsou kruhové lavice pod stávajícími ovocnými stromy a menší terasa s lavicí ve tvaru „U“. Dojde k vytvoření zázemí pro přirozenou výuku nejen prvouky nebo přírodopisu, ale i mezioborových souvislostí založených na pozorování nebo projektovém zpracování. Zároveň vznikne místo pro odpolední pobyt školní družiny nebo možnost využít prostory po domluvě i pro sousední subjekty nebo širší veřejnost.
Nerealizovatelné
2020
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Předkládaný záměr řeší první etapu úprav v okolí ZŠ U Obory. Realizace vychází ze studie, která zpracovává návrh na vybudování přírodní zahrady s oddělenými prostory pro pobyt žáků. Venkovní výuka umožní snadnější poznávání a pochopení fungování ekosystémů i rozvoj environmentálního vnímání. Proto je v první části prioritou vytvoření zázemí pro přirozenou výuku nejen prvouky nebo přírodopisu, ale i mezioborových souvislostí založených na pozorování nebo projektovém zpracování.
Zároveň dojde také k vytvoření míst pro venkovní pobyt školní družiny, kterých je v okolí školy kritický nedostatek. Upravené prostory by mohly být využívány i sousední školou, mateřskou školkou nebo zájmovými kroužky Domu Um. Přístup širší veřejnosti bude umožněn na předem domluvené akce – např. mezigenerační setkání, nebo odpolední program pořádaný Sdružením rodičů žáků.
Hlavními prvky první etapy jsou kruhové lavice pod stávajícími ovocnými stromy (doplněné o výukovou tabuli) a menší terasa s lavicí ve tvaru „U“. Vzhledem k předpokládanému celodennímu využití (převážně v období duben-červen + září) je nutné realizovat zpevněný chodník a odbočku z rozvodu pitné vody. V rámci výkopových prací bude provedena i příprava na řešení využití dešťové vody pro zalévání výsadeb. Se záměrem je seznámena ředitelka ZŠ U obory i Sdružení rodičů žáků ZŠ U obory, které přislíbilo pomoc jak menší finanční částkou, tak zajištěním drobných převážně dokončovacích nebo udržovacích prací.
Podpora z participativního rozpočtu by také mohla umožnit kofinancování chystané žádosti o dotaci na Státní fond životního prostředí do výzvy č.7/2019, která je zaměřená na pořízení vybraných prvků, osázení i další vybavení přírodní zahrady. Bylo by tak možné realizovat větší část záměru.

Odhadované náklady

224700 Kč
Pozn.: První část realizace přírodní zahrady je odhadnuta na 385 tis. Kč. Z participativního rozpočtu žádáme o kofinancování spoluúčasti a pokrytí položek, na které není možné žádat z dotace SFŽP. Žádáme o částku 224 700,- Kč. Podrobnější kalkulace nákladů v příloze.

Umístění

Nerealizovatelné

Nesplňuje podmínky participativního rozpočtu. Prostor není volně použitelný veřejností, pozemek je ze všech stran uzavřený (areál ZŠ U Obory, rodinné domy, areál V Bytovkách 803 a ZŠ Praha Vachova 941). MČ již s tímto návrhem již počítá ze svých investic.

Nejnovější návrhy