15. LUČNÍ POROSTY V PARCÍCH

Vytvoření pásů lučního porostu v současném travním pokryvu v parků.
Realizované
2020
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

 Aktuální stav

záhonek u školní jídelny - bylinková vonička
záhonek u školní jídelny – bylinková vonička
jezírko
jezírko

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiné plochy nekvetou a vypadají teď “normálně zeleně” a většina je posekaných.

________________________________________________________

  • plochy převzala MČ do své péče
  • vysoutěžená realizační firma
  • výsev na celkem šesti stanovištích

V pondělí 29. 6. 2020 začala realizace projektu první fází. Na několika místech v Uhříněvsi (Husův park, Park J. Kolihy, parčík Losenická, Na Vrchách, u muzea, za poštou) došlo k aplikaci totálního herbicidu. Následovala kultivace těchto ploch a jejich osetí speciálním osivem květnatých luk. Podle vzcházení plevelů bude rozhodnuto, zda bude potřeba podzimní odplevelovací seč, a případně i jarní.

 

 

Popis projektu

V souvislosti se sníženou intenzitou sečení v parku ve čtvrti „Na Vrchách“ došlo ke kvetení rostlin, které vytvořili v parku příjemný náznak louky (chrpa, řebříček, zvonky). Rádi bychom tento stav podpořili vytvořením ostrovů, nebo pásů v parcích, případně na jiných travnatých plochách. Kromě estetického hlediska má vegetační kryt v letních měsících větší odpar a může tedy přispět k ochlazování okolí lépe než nízký trávník a vhodné druhové složení umožní vyrovnání s různými typy nepříznivých podmínek. Vyšší zastoupení kvetoucích rostlin má také význam jako zdroj nektaru pro hmyz.
Kromě pásů (nebo jiných útvarů) ve velkých travnatých plochách by se luční pokryv mohl využít např. v ostrůvcích v pěších zónách, pásech trávníku mezi chodníkem a silnicí atd. Vytvoření takového pokryvu by bylo i příležitostí pro sousedské setkání a společné rozhodování o podobě a stavu nejbližšího okolí. Konkrétně ve čtvrti „Na Vrchách“ je časté, že se majitelé starají i o „městský trávník“ který mají v nejbližším okolí domu. Stačilo by tedy dát obyvatelům možnost rozhodnout, jaký porost kolem sebe chtějí (osoby alergické na kvetoucí rostliny by si tedy pod okny asi raději nechali pravidelně sekaný trávník). Pokud by si obyvatelé vybrali „luční porost“ – podpořili by jeho přípravu, zálivku v době vzcházení a sečení ve vhodnou dobu. V případě větších ploch v parcích by bylo na domluvě s údržbou zeleně v jakém termínu je vhodné porost sekat. Obecně se jedná o jednu letní seč a případně podzimní dosečení. Je to tedy možné spojit s některou ze sečí v běžném travním porostu.

Odhadované náklady

145000 Kč

Umístění

Posouzení realizovatelnosti

Realizovatelné

Nejnovější návrhy