14. UŽ NESKÁČU PŘES KALUŽE

Cílem projektu je snížit počet okapových svodů, které ústí a přivádí dešťovou vodu přímo na chodníky na ulici Přátelství. Ulice Přátelství je v naší MČ nejvíce frekventovanou komunikací. S příchodem podzimu a deštivého počasí se chodník proměňuje ve velkou kaluž. S příchodem zimy a mrazů se přidává i led. Tím dochází ke vzniku nepříjemných a nebezpečných situací pro chodce. Zabudováním trativodů ústících do zelených pásů případně odvodňovacích kanálů by se tento stav mohl eliminovat nebo alespoň částečně zlepšit.
Nerealizovatelné
2020
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Zabudováním trativodů a odvodňovacích kanálů by se významné zlepšily podmínky pro chodce na ulici Přátelství a vyřešil by se dlouhodobý problém naší MČ.

Výše nákladů závisí na počtu řešených okapových svodů. Projekt je variabilní a náklady se mohou pohybovat v rozmezí minimální až maximální částky, tedy od 15.000,- Kč až do 300.000,- Kč. Předpokládám, že náklady řešení pro jeden okapový svod by se mohly pohybovat ve výši cca 3000,- až 5000,- Kč podle zvoleného postupu provedeni (trativod nebo odvodňovací kanál).

Odhadované náklady

300000 Kč

Umístění

Posouzení realizovatelnosti

Nerealizovatelné

Tady narážíme na vyhlášku č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, §38 – hospodaření se srážkovými vodami. Vyhláška mimo jiné stanovuje způsob a povinnost likvidace dešťových vod. Dešťovou vodu musí likvidovat vlastník pozemku nebo budovy, na kterou „prší“… Chodníky v ul. Přátelství jsou jako stavba na pozemku magistrátu, ale patří městské části, takže by se případné žlábky budovaly na „majetku“ městské části. Jde o to, kam by se pak voda sváděla, někde jsou žlaby podél silnice, ale ty patří magistrátu a spravuje je TSK. Tady by se musela řešit každá stavba individuálně, jak způsobem odvodu dešťové vody, tak hlavně s  jejím vlastníkem.Návrh je tedy z participativního rozpočtu Nerealizovatelný.Sama MČ P22 má takové domy, které mají tento problém se srážkovou vodou a je neřešitelný.

Nejnovější návrhy