11. DĚTSKÉ HŘIŠTĚ VE SLUNEČNÍ ČTVRTI

V okolí našeho bydlení zcela chybí vyžití pro děti jakékoliv věkové kategorie. Nejbližší herní prvky pro nejmenší děti se nachází v lokalitě Romance II, což je pro dětské nožičky mnohdy vzdálenost na celodenní výlet. Rádi bychom v lokalitě Sluneční Čtvrti vybudovali malé dětské hřiště pro nejmenší děti a rozšířili tak nabídku veřejných herních prvků v Praze 22.
V realizaci
2020
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Aktuální stav

Vysoutěžený zhotovitel (GARTENSTA Plus s. r. o.) realizuje zakázku včetně zpracování projektové dokumentace a žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení. Na zpracování běží termín 65 dní od nabytí účinnosti smlouvy, tedy od 13. 8. 2020. Následná realizace proběhne během 7 dnů od předání staveniště (po nabytí právní moci stavebního povolení).

Popis projektu

Na rozloze cca 150m2 navrhujeme umístit pískoviště s krytinou, konstrukci s dvouhoupačkou (včetně jedné houpačky pro batolata), herní konstrukci pro nejmenší s klouzačkou a lezeckými prvky pro nejmenší (lana apod.) a lavičku pro dospělý doprovod. Upřednostňujeme realizaci hřiště včetně oplocení. U prvků preferujeme jejich variabilnost a možné využití pro co největší věkové rozpětí (např. neinstalovat pouze herní konstrukci se schody, které zvládají ty úplně nejmenší děti cca 1 rok, ale nechat instalovat i lanové prvky apod.). Příkladem mohou být prvky, které jsou instalovány na DH za Normou nebo na DH Romance II.

Odhadované náklady

300000 Kč

Umístění

Posouzení realizovatelnosti

Realizovatelné

Nejnovější návrhy