10. NAUČNÁ INTERAKTIVNÍ STEZKA – NADÝMAČ A VODICE

Vybudování naučné interaktivní stezky pro všechny věkové kategorie podél rybníka Nadýmač, Vodice a Říčanského potoka. Cílem naučné stezky je zpříjemnit procházku v okolí rybníků a posílit nejen tělo, ale i ducha. K tomu poslouží informační a hlavně interaktivní panely se spoustou naučných a hravých prvků. Provedení panelů je ve dřevě, takže krásně zapadnou do dané lokality. Stezka je přístupná všem bez omezení.
Realizovatelné
2020
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Na stezce potkáváme spoustu rodin s dětmi různého věku, předškolní a školní třídy, seniory a nově přistěhovalé občany Uhříněvsi, ale u rybníků chybí byť jen základní info o této lokalitě a hřiště, či něco interaktivního, aby děti neskákaly např. po lavičkách nebo dřevěném sezení u rybníka Vodice.
Téma naučné stezky je přímo lokalita rybníků a příroda kolem nás. Celá naučná stezka je navržena tak, aby zaujala malého i dospělého návštěvníka, jak naučnou (informační tabule), tak hravou formou (interaktivní tabule). Realizace naučné interaktivní stezky je také důležitá pro zvýšení atraktivity území Uhříněvsi a možností, jak přilákat více pěších či cyklo-turistů.

Stezka se bude skládat z kombinace dřevěných informačních panelů a interaktivních panelů, které zaujmou všechny věkové kategorie.
Informační tabule(cca 5 ks) návštěvníkovi poskytnou podrobnou mapu samotné stezky a informace o místě, kde se právě nachází, nebo také info od Českého rybářského svazu, Městské části Prahy 22, aj. Interaktivní tabule přiblíží život v rybníku, v lese, houby a ptactvo a to hravou formou za pomoci odklopných tabulek s obrázky, popisy, dendrofonu, nebo např. kuličkolam. Panely jsou dřevěné, instalaci firma provádí zabetonováním.

Stezka by začínala u rybníka Nadýmač (ul. Za Nadýmačem) a pokračovala podél potoka kolem Vodice a zpět. V prostoru u kontejnerů tříděného odpadu bychom umístily panel o rozkladu odpadků.
Základní okruh stezky podél rybníků měří cca 1,6 km.

Odhadované náklady

250000 Kč

Umístění

Posouzení realizovatelnosti

Nejnovější návrhy