Veřejné setkání k participativnímu rozpočtu „MILION PRO PRAHU 22“
se bude konat v Uhříněveském Muzeu dne 22. 1. 2020, 18:00–20:00
Co můžete očekávat:
• Budeme vás informovat o návrzích podaných do participativního rozpočtu.
• Dozvíte se detaily o jednotlivých návrzích, které vás zajímají.
• Můžete autorům návrhů říci, co se vám na nich líbí/nelíbí a chtěli byste to
případně změnit.