Název: Luční porosty v parcích

Krátká anotace návrhu: Vytvoření pásů lučního porostu v současném travním pokryvu v parků – např. na začátku čtvrti „Na Vrchách“.

Místo realizace návrhu: p.č. 955/2

Předpokládané náklady: Půjčovné techniky na zkypření současného travního porostu (cca 1000,- Kč/2 dny) a pořízení specializovaného osiva 2 kg na osetí cca 100 m2. Ostatní náklady – tj. doprava techniky, práce, ruční příprava půdy, osetí… atd. by se uskutečnila v rámci „sousedského“ setkání“ – tedy svépomocí. Pokud je nutné dosáhnout minimální částky 15 000,- Kč pro jeden projekt, prosím o možnost dodatečně vybrat další vhodné plochy ve spolupráci s MÚ.

Doplňující popis: V souvislosti se sníženou intenzitou sečení v parku ve čtvrti „Na Vrchách“ došlo ke kvetení rostlin, které vytvořili v parku příjemný náznak louky (chrpa, řebříček, zvonky). Rádi bychom tento stav podpořili vytvořením ostrovů, nebo pásů v parcích, případně na jiných travnatých plochách. Kromě estetického hlediska má vegetační kryt v letních měsících větší odpar a může tedy přispět k ochlazování okolí lépe než nízký trávník a vhodné druhové složení umožní vyrovnání s různými typy nepříznivých podmínek. Vyšší zastoupení kvetoucích rostlin má také význam jako zdroj nektaru pro hmyz.
Kromě pásů (nebo jiných útvarů) ve velkých travnatých plochách by se luční pokryv mohl využít např. v ostrůvcích v pěších zónách, pásech trávníku mezi chodníkem a silnicí atd. Vytvoření takového pokryvu by bylo i příležitostí pro sousedské setkání a společné rozhodování o podobě a stavu nejbližšího okolí. Konkrétně ve čtvrti „Na Vrchách“ je časté, že se majitelé starají i o „městský trávník“ který mají v nejbližším okolí domu. Stačilo by tedy dát obyvatelům možnost rozhodnout, jaký porost kolem sebe chtějí (osoby alergické na kvetoucí rostliny by si tedy pod okny asi raději nechali pravidelně sekaný trávník). Pokud by si obyvatelé vybrali „luční porost“ – podpořili by jeho přípravu, zálivku v době vzcházení a sečení ve vhodnou dobu. V případě větších ploch v parcích by bylo na domluvě s údržbou zeleně v jakém termínu je vhodné porost sekat. Obecně se jedná o jednu letní seč a případně podzimní dosečení. Je to tedy možné spojit s některou ze sečí v běžném travním porostu.

Další možné přílohy: lucni_pasy