Název: Pítko na vodu /pitná fontána/ na Novém náměstí 

Krátká anotace návrhu: Nerezové bezdotykové pítko na vodu, které bude umístěno v centru obce – na Novém náměstí. Bude sloužit k zahnání žízně občanům Uhříněvsi.
Pítko bude volně přístupné a bezplatné. 

Místo realizace návrhu: Nové náměstí Praha 22 

Předpokládané náklady: Nerezové pítko 15 – 20 tisíc Kč vč. DPH dle provedení, instalatérské práce a nutné stavební úpravy 50 – 70 tisíc Kč vč. DPH, Celkem cca 90.000,- Kč vč. DPH.

 

Důvod zamítnutí:
– provozní náklady jsou vyšší nežli navrhovaný limit (musejí se dělat pravidelné odběry kvality vody a to je dosti nákladné)
– na náměstí není k dispozici hydrant (nákladné zavedení vodovodu)
Ale MČ s tímto návrhem počítá – za náměstím u Cukrovarského rybníka a v Husově parku.