Název: Dětské hřiště ve Sluneční Čtvrti

Krátká anotace návrhu: V okolí našeho bydlení zcela chybí vyžití pro děti jakékoliv věkové kategorie. Nejbližší herní prvky pro nejmenší děti se nachází v lokalitě Romance II, což je pro dětské nožičky mnohdy vzdálenost na celodenní výlet. Rádi bychom v lokalitě Sluneční Čtvrti vybudovali malé dětské hřiště pro nejmenší děti a rozšířili tak nabídku veřejných herních prvků v Praze 22.

Místo realizace návrhu: Místo realizace se na nachází na pozemku městské části č. 1814/182.

Předpokládané náklady: Pro návrh rozpočtu byla oslovena firma, která dodává osvědčené herní prvky značky Kompan.
– herní prvky cca 150 tis. Kč
– drobné úpravy terénu a montáž prvků 30 tis. Kč
– dopadové plochy a kačírek cca 100 tis. Kč.
Odhadovaná celková cena bez DPH cca 280 tis. Kč /340 tis. vč. DPH.
Úspora prostředků je možná oslovením jiné firmy a instalací levnějších herních prvků, nicméně obáváme se, že by to mohlo být na úkor jejich životnosti. Roční náklady max.5 tis.Kč (revize prvků +písek)

Doplňující popis: Na rozloze cca 150m2 navrhujeme umístit pískoviště s krytinou, konstrukci s dvouhoupačkou (včetně jedné houpačky pro batolata), herní konstrukci pro nejmenší s klouzačkou a lezeckými prvky pro nejmenší (lana apod.) a lavičku pro dospělý doprovod. Upřednostňujeme realizaci hřiště včetně oplocení. U prvků preferujeme jejich variabilnost a možné využití pro co největší věkové rozpětí (např. neinstalovat pouze herní konstrukci se schody, které zvládají ty úplně nejmenší děti cca 1 rok, ale nechat instalovat i lanové prvky apod.). Příkladem mohou být prvky, které jsou instalovány na DH za Normou nebo na DH Romance II.