Název: Naučná interaktivní stezka – Nadýmač a Vodice

Krátká anotace návrhu: Vybudování naučné interaktivní stezky pro všechny věkové kategorie podél rybníka Nadýmač, Vodice a Říčanského potoka. Cílem naučné stezky je zpříjemnit procházku v okolí rybníků a posílit nejen tělo, ale i ducha. K tomu poslouží informační a hlavně interaktivní panely se spoustou naučných a hravých prvků. Provedení panelů je ve dřevě, takže krásně zapadnou do dané lokality. Stezka je přístupná všem bez omezení.

Místo realizace návrhu: stezka ul. Za Nadýmačem a lokalita rybníka Vodice, Uhříněves

Předpokládané náklady: Oslovily jsme 2 dodavatele a to infopanely.cz a lesnisvet.cz. Kalkulace je dle nabídky dodavatele Lesní Svět.
Kalkulace:
Info panely 5ks, cena 17.545,- Kč/ks, celkem 87.725,- Kč.
Interaktivní panely: dendrofon 19.965,-Kč, kuličkolam 11.979,- Kč, rozklad odpadků 23.595,- Kč, Strom jako dům 26.620,- Kč, Biotop rybník 26.620,- Kč, frotážový pult stromy a listy 15.488,- Kč.
Směrovky 3ks, 424,- Kč, celkem 1.271,- Kč
Schody ze špalků stromu, kladina, lanový prvek odhad 15.000,- Kč
Instalace cca 30.000,- Kč
Doprava 4.000,- Kč
Grafické úpravy 500,- Kč/h. Odhad 10h, 5.000,- Kč.
Opravy v dalších letech odhad 5.000,- Kč/rok, celkem za 3 roky 15.000,- Kč.
Celkem za projekt – 300.000 ,- Kč vč. DPH

Doplňující popis: Na stezce potkáváme spoustu rodin s dětmi různého věku, předškolní a školní třídy, seniory a nově přistěhovalé občanů Uhříněvsi, ale u rybníků chybí byť jen základní info o této lokalitě a hřiště, či něco interaktivního, aby děti neskákaly např. po lavičkách nebo dřevěném sezení u rybníka Vodice.
Téma naučné stezky je přímo lokalita rybníků a příroda kolem nás. Celá naučná stezka je navržena tak, aby zaujala malého i dospělého návštěvníka, jak naučnou (informační tabule), tak hravou formou (interaktivní tabule). Realizace naučné interaktivní stezky je také důležitá pro zvýšení atraktivity území Uhříněvsi a možností, jak přilákat více pěších či cyklo-turistů.
Stezka se bude skládat z kombinace dřevěných informačních panelů a interaktivních panelů, které zaujmou všechny věkové kategorie. Dále bychom stezku obohatily několika dřevěnými prvky jako např.schody ze špalků stromu, kladina, lanový prvek a směrovky.
Informační tabule(cca 5 ks) návštěvníkovi poskytnou podrobnou mapu samotné stezky a informace o místě, kde se právě nachází, nebo také info od Českého rybářského svazu, Městské části Prahy 22, aj. Budou umístěny na začátku stezky a na každém rozcestí, aby příchozí z jakékoliv strany viděli mapu a info o stezce.
Na stezce bude cca 6 interaktivních tabulí, které přiblíží život v rybníku, v lese, houby a ptactvo a to hravou formou za pomoci odklopných tabulek s obrázky, popisy, dendrofonu, frotážových pultů (zde bude mimojiné možnost si na papír obkreslit tužkou stopy zvířat, listy apod), nebo kuličkolamů.
Stezka by začínala pod lípou u rybníka Nadýmač (ul. Za Nadýmačem) a pokračovat podél potoka kolem Vodice a zpět. Dále je možnost od rybníka Vodice pokračovat podél Říčanského potoka směrem k Pivovaru, na mostku zahnout doleva a zakončit procházku v prostoru u kontejnerů, kde bychom umístily panel o rozkladu odpadků.
Základní okruh stezky podél rybníků měří cca 1,6 km. Rozšířená verze podél Říčanského potoka stezku prodlouží na cca 2,2 km.
Panely jsou dřevěné, instalaci firma provádí zabetonováním.

 

Zajistit souhlas 5-ti vlastníků + SŽDC nebo najít jiné místo pro realizaci