Název: Schody k divadlu U22

Krátká anotace návrhu: Propojit prostor před divadlem U22 a náměstím Smiřických schody. Nyní je tam nesmyslný plot. Schody by posloužily obyvatelům cca 200 bytů v okolí, kteří musí zdolávat úzký a zanedbaný chodník kolem Pivovarské hospody.

Místo realizace návrhu: Prostor mezi nám. Smiřických a parkovištěm před divadlem U22.

Předpokládané náklady: Projekt a vyřízení povolení 100 000,-
Realizace 150 000,-
Chodník do předpokládaného místa schodů na nám. Smiřických už je, veřejné osvětlení u divadla je také, zatím svítí pouze když je otevřené divadlo.

Doplňující popis: Propojení prostoru před divadlem U22 a nám. Smiřických by logicky mohlo sloužit veřejnosti jako zkratka k zastávkám autobusu směr Říčany a do Penny ( pro obyvatele ulice K sokolovně) a cesta k autobusu, do divadla, sokolovny, školky, parku a k rybníkům pro obyvatele ulic Karla Zicha, Ingrišova a Hulanova. Stávající plot je stejně roztržený a lidé chodí přes vysoké betonové tvárnice se zelení a to je dost nebezpečné. Schody by měly mít zábradlí po jedné straně a po druhé straně pojezdy pro kočárky a kola.