Název: Workoutové hřiště s fitness prvky

Krátká anotace návrhu: Workout je trvale instalované volně přístupné fitness zařízení, na němž nebo s nímž může uživatel bez dohledu nebo s cizí pomocí provádět sportovní činnost s cílem udržovat nebo zdokonalovat fyzické a duševní schopnosti.
Právě proto, že je hřiště volně přístupné, počítá se s možností využití občanů Prahy 22 bez omezení.
Díky jeho umístění možná ve větší míře pro občany Hájku u Uhříněvsi.
Zásadní motivací pro podání žádosti tohoto projektu je podpora fyzické aktivity dětí i dospělých.

Místo realizace návrhu:Umístění předpokládáme na pozemku pč. 141/2, obec Praha, KÚ Hájek u Uhříněvsi, č. LV 1814, výměra 1386m, ostatní pozemek, ve vlastnictví HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1 a ve správě Městská část Praha 22, Nové náměstí 1250/10, Uhříněves, 10400 Praha 10.
V případě nutnosti lze využít i pozemky pč. 140 a 142 přilehlé (vlastník shodný).
Oslovená firma odsouhlasila předpoklad umístění na tomto pozemku (z hlediska technických parametrů, velikost plochy apod.)

Předpokládané náklady.: O zpracování cenové nabídky jsme požádali konkrétní firmu, která vypracovala kalkulaci přímo na míru danému prostoru a potřebám tak, abychom se vešli do maximálního limitu stanoveného participativním rozpočtem.
Celková částka za workoutové hřiště a 3 fitness prvky je 276.923,-Kč.
V ceně je zahrnuto vše – tj. kompletní sestava, 3x fitness, doprava, příprava terénu, umístění (betonování), podkladová/dopadová plocha. Včetně umístění tabule s informačním/bezpečnostním řádem užívání.
Odvoz zeminy v ceně není, je počítáno s rozptylem po okolí (nebude jí mnoho, případně zajistí místní obyvatelé).

Doplňující popis: Náklady na předběžnou údržbu/respektive roční revize jsou stanoveny takto:Paušální poplatek za výjezd technika 690,- Kč
Revize WO0201 Florida 950,- Kč/sestava
Revize strojů XC 450,- Kč/kus

Sestava díky svému upevnění (beton 50cm do země) nemůže nijak ohrozit bezpečnost, funkčnost ani v případě rozvodnění blízké Rokytky.
Konkrétní podklad připravila náhodně oslovená firma Colmex (www.colmex.cz), jejíž činností je právě nabídka a instalace podobných zařízení.
Cenová kalkulace: Cenová nabídka_méně prvků