Název: Komunitní zahrada

Krátká anotace návrhu:

Oplocená zahrada bude mít provozní časový řád. Je to především proto, aby se uchránila před vandaly a byl zajištěn ve večerních hodinách klid. Bude to místo pro mezigenerační setkávání, poslouží široké veřejnosti k posezení, ale i sportování a hře. Pro její vznik je vybrán pozemek v bezprostřední blízkosti domu s pečovatelskou službou II., Již nyní zde probíhají mezigenerační sportovní hry. Veřejnost zde může využít pěkný pingpongový stůl, venkovní kuželky, ohniště, lavičky.

Místo realizace návrhu:

Nové náměstí 1440/2a / pozemek č. 673/1, na kterém stojí DPS II.

Předpokládané náklady.:

Předpokládané náklady na vznik jsou:
oplocení včetně vstupní branky a zemních prací: 150.000,- Kč vč. DPH
6x vyvýšená lavička:( 6.000,-) – 36.000,- vč. DPH

Celkem : 186.000,- Kč vč. DPH
Pro posouzení realizovatelnosti je k dispozici podrobný rozpočet od oslovené stavební firmy KS Stavby.

Doplňující popis:

Poslouží široké veřejnosti k posezení, ale i sportování a hře. Pro její vznik je vybrán pozemek v bezprostřední blízkosti domu s pečovatelskou službou II, Již nyní zde probíhají mezigenerační sportovní hry. Veřejnost zde může využít pěkný pingpongový stůl, venkovní kuželky, ohniště, lavičky. Pro sportovní využití různé sportovní náčiní, může zde být i přenosné uzavíratelné pískoviště, plastové hračky na písek, Zahrada bude jistě příjemným prostorem pro maminky s kočárkem, seniorky a seniory, ale i prostorem pro školní družiny, či čekající rodiče na své dítě stravující se ve veřejné stravovně, bude sloužit ke krásnému posezení třeba s knížkou v těsné blízkosti obory. Zahrada bude mít provozní řád s časovým omezením využití. Je to především proto, aby se uchránila před vandaly a byl zajištěn ve večerních hodinách klid.
Zahrada bude osazena lavičkami. Náklady na údržbu vzhledem ke zvoleným materiálům na oplocení minimální.

Další možné přílohy: plánek_zahrada

Realizovatelné pouze v případě umožnění přístupu široké veřejnosti možnost otevřít zahradu na požádání, stanovit si nějaká pravidla, řád apod. Zajistit přístupovou cestu.