Podat návrh

Čekejte na schválení
Propagujte svůj návrh

Pravidla participativního rozpočtu v kostce

 • Pro participativní rozpočet města Milevsko bude v rozpočtu města vyhrazena částka 500.000,00 Kč.
 • Finance participativního rozpočtu nesmí propagovat produkty, služby, činnosti či stanoviska subjektů komerčního, nekomerčního či politického charakteru.
 • Návrhy občanů se musí týkat projektů na území města Milevska včetně místních částí (mapa majetku města je k nahlédnutí ZDE, nápověda pro práci s mapovou aplikací ZDE).
 • Náklady odhadované pro realizaci návrhu nesmí přesáhnout 150 000,00 Kč.
 • Součástí celkových nákladů musí být i náklad na projektovou dokumentaci.
 • Návrh musí být realizovatelný do konce následujícího kalendářního roku od výběru v závěrečném hlasování.
 • Návrh nebude generovat roční provozní náklady přesahující 20 % jeho pořizovací ceny.
 • Minimální výše ceny návrhu je 30.000,00 Kč.
 • Návrh musí být udržitelný po dobu čtyř let.
 • Prostředky participativního rozpočtu nemohou být využity k nákupu zvířat.
 • Návrh může podat obyvatel s trvalým bydlištěm ve městě Milevsku či v místních částech nebo majitel nemovitosti ve městě Milevsku či v místních částech.
 • Součástí podaného návrhu musí být vyplněné Čestné prohlášení
 • Návrh musí podpořit alespoň dva Garanti (osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm ve městě Milevsku či v místních částech nebo majitel nemovitosti ve městě Milevsku či v místních částech).
 • Návrh musí být podán na MěÚ Milevsko přes webové rozhraní případně v listinné podobě na podatelnu MěÚ Milevsko.
 • Návrhy u sebe soustřeďuje koordinátor, který provede kontrolu jejich formální správnosti a nejpozději do 10 pracovních dnů navrhovateli poskytne zpětnou vazbu, v případě formálních nedostatků vrací návrh autorovi k dopracování se lhůtou 10 dní.
 • Do 60 kalendářních dnů od podání návrhu bude uveřejněn výsledek kontroly na webu participativního rozpočtu. Individuálně bude autorům zasláno vyrozumění na poskytnuté kontaktní údaje.
 • Hlasování bude možné buď elektronicky přes webovou stránku projektu anebo na MěÚ Milevska za asistence koordinátora nebo jim ověřené osoby. Hlasující se musí na úřad dostavit s mobilním telefonem, na který bude zaslán unikátní ověřovací kód.
 • Na základě získaných hlasů se sestaví výsledkový žebříček podle kterého se rozdělí finanční prostředky potřebné pro realizaci návrhu, v pořadí od návrhu, který získal nejvíce hlasů až do vyčerpání přidělených finančních prostředků.
 • Návrh bude realizován pouze, pokud dostane minimálně 100 kladných hlasů.

Návrhy lze podávat v období
od 01.02.2020 do 15.05.2020 do 12:00 hodin.

Podat návrh

Vyberte si jeden ze tří způsobů podání.

Podání online

nejpohodlnější a nejrychlejší způsob podání

Podání na městském úřadě

podávejte na podatelnu MěÚ Milevsko

Nevíte si rady? Zavolejte naši koordinátorku!

Ing. Hana Pejřilová
koordinátorka projektu
Kancelář: pracoviště Sažinova 843
Telefon: 382 504 223
Mobil: 721 029 748
E-mail: hana.pejrilova@milevsko-mesto.cz

Filip Stejskal
zástupce koordinátorky projektu
Kancelář: pracoviště Sažinova 843
Telefon: 382 504 208
Mobil: 722 445 981
E-mail: filip.stejskal@milevsko-mesto.cz