Autor návrhu: Helena Novotná

Popis návrhu: 

Umístění návrhu: zeď naproti obchodu se zeleninou, sousedící s pozemkem firmy Koral

Předpokládané náklady: 50 000,- Kč