POPIS PROJEKTU: Instalace veřejných úlů v ulici Lipová a sezónní slavnosti medobraní, při kterých se mládež i spoluobčané dozví mnohé o životě včel a vzniku a blahodárných účincích medu.