Autor návrhu: Helena Šářecová

Popis návrhu: Je obecně známou věcí, že člověk bývá při zkoumání grafického návrhu rozptylován okolním textem, pokud mu dává nějaký smysl. Úkolem Lorem Ipsum je pak nahradit klasický smysluplný text vhodnou bezvýznamovou alternativou s relativně běžným rozložením slov. To jej dělá narozdíl od opakujícího se „Tady bude text. Tady bude text…“ mnohem více čitelnějším.

Umístění návrhu: zeď naproti obchodu se zeleninou

Předpokládané náklady: 200 000,- Kč