Autor návrhu: Viktor Krum

Popis návrhu: Je obecně známou věcí, že člověk bývá při zkoumání grafického návrhu rozptylován okolním textem, pokud mu dává nějaký smysl. Úkolem Lorem Ipsum je pak nahradit klasický smysluplný text vhodnou bezvýznamovou alternativou s relativně běžným rozložením slov. To jej dělá narozdíl od opakujícího se „Tady bude text. Tady bude text…“ mnohem více čitelnějším. 

Umístění návrhu: zeď naproti obchodu se zeleninou, sousedící s pozemkem firmy Koral

Předpokládané náklady: 10 000,- Kč