Název projektu: Workout u šestky – “Kdo cvičí, nezlobí”

Autor návrhu: Mgr. Jiří Beneš

REALIZOVATELNÉ

Místo realizace návrhu: hřiště 6. základní školy Cheb, Obětí nacismu 1127/16, 350 02 Cheb; par. č. 1631/7, obec Cheb [554481], kat. úz. Cheb [650919]

Krátká anotace návrhu:

Vybudování workoutového fitness parku v areálu 6. základní školy Cheb by nabídlo především mládeži, ale i dospělým, atraktivní možnost využití volného času a přispělo by k podpoře zdravého životního stylu a především k prevenci před sociálně patologickými jevy.
Obohacení sportovního areálu o atraktivní sportoviště by přilákalo více Chebanů k pohybovým aktivitám a umožnilo by zařadit nové formy cvičení do výuky tělesné výchovy.

Odůvodnění:

Kvalitní sportoviště přitahuje lidi jako máloco a právě přírodní fitness parky a streetworkoutová hřiště patří v současné době k těm velmi vyhledávaným a oblíbeným. Nabízí možnost zacvičit si zadarmo, a navíc vychází ze subkultury, která je mladým lidem velmi blízká. Cvičení skvěle rozvíjí fyzičku a navozuje lepší stav mysli. Pro tělo je to jeden
z nejlepších a nejpřirozenějších pohybů. Díky rozmachu venkovních hřišť se daří odlákat dospívající od počítačů a přivést je ke sportu.

Sportoviště rovněž výrazně přispívají k potlačení nežádoucích sociálních projevů a  prokazatelně snižují kriminalitu. Nejsou však jen pro mladé, ocení je rodiče cvičících dětí, tak aktivní senioři.

Street workoutové cvičení může provozovat každý bez ohledu na věk. Přesto lze říci, že rostoucí obliba tohoto druhu cvičení má pozitivní dopad především na mladé lidi. Každá investice, která pomůže smysluplně využívat volný čas mladých, je to nejlepší, co pro ně můžeme udělat. Sport, a především ten dostupný, vhodně formuje nejen tělo, ale i osobnost.

Popis:

Projekt zahrnuje umístění workoutové sestavy a dalších venkovních posilovacích strojů, které by společně umožnily komplexní posilování i protažení celého těla a to jak naprostým začátečníkům, tak i zkušenějším borcům. Všechna stanoviště by byla opatřena popisem cvičení s piktogramy a také QR kódem odkazujícím na videoukázku se správným provedením cviku. Pro nejmladší cvičence bychom chtěli fitness park doplnit prvky pro rozvoj koordinace
a motoriky (balanční prvky).

V areálu je možné využívat další sportoviště školy, jako jsou volejbalové, nohejbalové a atletické hřiště. Celý areál bude přístupný pro veřejnost dle provozní doby sportovišť města.

Provozní doba

duben – červen                       červenec – srpen                    září – říjen

Po – Pá 16:00 – 18:00            Po 16:00 – 19:00                    Po – Pá 15:00 – 17:00

So – Ne 14:00 – 18:00           St 16:00 – 19:00                     So – Ne 14:00 – 17:00

Předpokládané náklady:

Workout cvičební sestava:

Workout Park LARGE                                  228 085 Kč

Zemní práce, výkopy, přesun zeminy            13 310 Kč

Výkop a zhotovení betonových patek           27 830 Kč

Betonové obrubníky do betonového lože      13 552 Kč

Provozní řád s ukázkami cviků vč. montáže 5 566 Kč

Dopadová plocha – kačírek                           27 830 Kč

Úprava okolního terénu, výsev trávy            3 630 Kč

Montáž na chem. kotvy                                 7 502 Kč

Doprava a režie                                              8 470 Kč

Metodika cvičení – videoukázky, QR kódy  10 000 Kč

Fitness prvky:

Posilovací stanice Flora OP 23 – „jezdec“    37 500 Kč

Balanční deska Flora OP 19                          28 900 Kč

Doprava, montáž                                           44 235 Kč

Terénní úpravy, zemní práce                         20 000 Kč

Celkem                                                          476 410 Kč

Workout u šestky - “Kdo cvičí, nezlobí”