Název projektu: Volejbal bez zranění

Autor návrhu: Josef Knot 

REALIZOVATELNÉ

Místo realizace návrhu: Koupaliště Dřenice Cheb

Krátká anotace návrhu:

Zkulturníme hřiště na plážový  volejbal na koupališti Dřenice v Chebu, aby se tam dalo bez starostí hrát.

Odůvodnění:

Stávající hřiště je v nevyhovujícím stavu hlavně díky špatnému písku. Písek je ostrý a zatvrdlý. Během hraní dochází k odřeninám a tvrdý povrch ničí hráčům klouby. Další nevýhodou jsou staré kůly, na kterých nelze dobře napínat sítě a měnit jejich výšku. Obě tyto nevýhody v projektu odstraníme.

Díky špatnému stavu hřišť došlo k odlivu hráčů, kteří nyní dojíždějí do jiných měst (například do Sokolova, Chodova nebo do Německa). Nově opravené hřiště tyto lidi naláká zpátky a navíc může povzbudit ke sportu i nové.

Popis:

Na hřištích odstraníme vrchní písek a nahradíme ho novým a kvalitnějším. Vyměníme kůly a uděláme nové obrubníky.

Předpokládané náklady:

Firma a4bs s. r. o. má následující přibližnou nabídku:

A. výkop starého písku, odvoz a zasypání novým pískem 100 000 Kč

B. obrubníky 100 000 Kč

C. přesun hmot, ostatní výdaje 70 000 Kč

D. kůly 30 000 Kč

písek od firmy Českomoravský beton, a. s.

252 metrů krychlových písku (vystačí na 30 cm vrstvu) včetně odvozu 200 000 Kč

Celková cena 500 000 Kč

V případě, že by byly nějaké další peníze, mohly by se dodělat další věci:

písek 336 metrů krychlových (40 cm vrstva) 280 000 Kč

nebo ještě kvalitnější písek

vybavení (sítě, lajny, míče) 25 000 Kč

oplocení 4-5 m vysoké 140 000 Kč

Volejbal bez zranění