Název projektu: Vodovodní řád pro zahrádkářskou osadu Cheb, Háje, Sábovna

Autor návrhu: Karel Rejsek

NEREALIZOVATELNÉ

Komentář úřadu:

Dle vyjádření odborů MěÚ podstatná část navrhované vodovodní přípojky jde po pozemku třetích osob a k tomu je ještě větší část těchto pozemků zatížena předkupním právem České republiky.

Místo realizace návrhu: Cheb, k.ú. Háje, Sábovna, Slapanská, č.p. 448

Krátká anotace návrhu:

Vybudování vodovodního řádu pro zahrádkářskou osadu Sábovna, s využitím připojení k vodovodnímu vedení (řádu) k slapanskému vodovodu, který je ve vlastnictví města Cheb, spravovaným fa. CHEVAK.

Odůvodnění:

Vyřešení dodávky pitné vody pro zahrádkářskou osadu a jejich návštěvníky. Tím zpříjemnění pobytu starších osob (zahrádkářů), kteří jsou nuceni do současné doby vodu si dovážet, rozšíření zeleně, drobné pěstování zeleniny a ovocných stromů.

Popis:

Vybudování vodovodního řádu ke stávajícímu vodovodnímu vedení slapanského vodovodu. Slapanský vodovod ve vlastnictví města Cheb, spravován fa. CHEVAK. Pro realizaci je nutné provést rozvod s průrazem pod slapanskou silnicí č. 2143 u zahrádkářské osady Sábovna. Provést výkop pro uložení vodovodního potrubí o délce cca 350 metrů s rozvodem do jednotlivých zahrad viz. situační mapa.

Předpokládané náklady:

Předpokládané náklady cca. 500.000 Kč v případě překročení limitu jsou zahrádkáři ochotni k finanční spoluúčasti k pokrytí celkové finální ceny díla.

Vodovodní řád pro zahrádkářskou osadu Cheb, Háje, Sábovna