Název projektu: Veřejné osvětlení v ulici Pelhřimovská komunikace č. 2141 (Cheb – Pelhřimov) 

Autor návrhu: Miloslav Brustmann

NEREALIZOVATELNÉ

Komentář úřadu:

Předpokládané náklady na realizaci výrazně převyšují stanovený limit 500 tisíc Kč, levnější varianta není reálná. 

Místo realizace návrhu: Cheb, ul. Pelhřimovská (p.p.č. 2415/2, k.ú. Cheb)

Krátká anotace návrhu:

Vybudování veřejného osvětlení podél komunikace z Chebu do Pelhřimova (podél řadových garáží)

Odůvodnění:

S likvidací kasáren “Na Vízu“ postupně došlo a stále dochází k pohybu nepřizpůsobivých občanů ( bezdomovců ) na této komunikaci.

Při chůzi ve večerních ( případně brzkých ranních ) hodinách je velmi nebezpečné ( možné obtěžování bezdomovci )

Dále zde dochází k vykrádání a poškozování řadových garáží + k obsazování ( nocování ) domorodci.

Popis:

Jedná se vybudování VO podél výše uvedené komunikace, a to od křižovatky u TSMCH až na konec řadových garáží.

Později by bylo možné řadové garáže napojit na el. vedení VO  a tím i omezit pohyb a působení domorodců v této oblasti (poplašná zařízení v jednotlivých garážích)

Předpokládané náklady:

Dle mého odhadu budou náklady na vybudování VO cca 750 tisíc Kč.

Veřejné osvětlení v ulici Pelhřimovská komunikace č. 2141 (Cheb - Pelhřimov)