Název projektu: Veřejné osvětlení přístupové cesty

Autor návrhu: Jan Morava

REALIZOVATELNÉ

Komentář úřadu: 

Co se týče předpokládaných nákladů, je návrh realizovatelný. Nicméně stavba by se nacházela téměř z 85 % na pozemku ve vlastnictví společnosti CHEVAK, a to může znamenat komplikaci v rámci projektové přípravy (je nutné kontaktovat vlastníka s žádostí o zřízení služebnosti).

Místo realizace návrhu: Zlatý vrch, cesta k vodojemu

Krátká anotace návrhu:

Vybudování veřejného osvětlení na příjezdové cestě pro trvale bydlící občany města Chebu v „Osadě u Jána“.

Odůvodnění:

S likvidací kasáren „Na Zlatém vrchu“ došlo k přesunu nepřizpůsobivých občanů – bezdomovců do lokality bývalého vojenského cvičiště v okolí vysílače na Zlatém vrchu a v okolí vodojemu tamtéž. V lokalitě jsou již v současné době rodinné domky, kde trvale bydlí občané našeho města. Dochází k další zástavbě v místě určeném pro rekreaci a čisté bydlení. Dále jsou zde garáže, které jsou při nedostatku osvětlení terčem zlodějů.

Popis:

Jedná se o umístění VO podél přístupové cesty k vodojemu v celkové délce cca 400 m od poslední lampy VO na cestě Komorní. Dle laického propočtu a cen dodaných fa Elektro Koudelka by se jednalo o 8 sloupů VO po jedné straně přístupové cesty. Poslední současná lampa VO je umístěna u cedule Cheb na téže straně přístupové cesty. Jednalo by se pouze o prodloužení stávajícího VO a instalaci 8 sloupů VO až k rohu parku na Jánském vrchu – roh osady.

Předpokládané náklady:

Projekt: 50 tis. Kč, 400 m kabelu a chráničky: 80 tis. Kč, 8 sloupů VO + lampa: 320 tis. Kč, Zemní práce: 50 tis. Kč, Celkem: 500 tis. Kč

Veřejné osvětlení přístupové cesty