Název projektu: Veřejné osvětlení a oprava komunikace ve vnitrobloku Pivovarská – Wolkerova

Autor návrhu: Jiří Macek

NEREALIZOVATELNÉ

Komentář úřadu: Návrh není v souladu s pravidly participativního rozpočtu, kdy je požadována přínosnost pro širokou veřejnost. 

Místo realizace návrhu: Pivovarská 34, Cheb, Parcelní číslo st. 1466/3

Krátká anotace návrhu:

Vybudování veřejného osvětlení a oprava příjezdové cesty do vnitrobloku Pivovarská – Wolkerova

Odůvodnění:

V současné době je vnitroblok neosvětlený a pohybuje se zde mnoho nepřizpůsobivých obyvatel. Vybudováním osvětlení se jednoznačně zvýší bezpečnost obyvatel vnitrobloku a ochrana osobního majetku. V minulosti zde došlo k drobné kriminální činnosti.

Opravou příjezdové cesty se zvýší kvalita veřejného prostoru. V případě jakéhokoliv deště zde vznikají velké louže, v době sucha je zde veliká prašnost.

Popis:

Jedná se o umístění veřejného osvětlení na příjezdové komunikaci do dvorního traktu v počtu 2 kusů.

Oprava nezpevněného povrchu příjezdové komunikace by byla provedena formou penetračního nátěru. Díky této metodě bude zachován částečný však dešťových srážek.

Předpokládané náklady:

Vybudování 2 kusů veřejného osvětlení: 100 000,- Kč

Oprava příjezdové komunikace metodou penetračního nátěru: 200 000,- Kč

Veřejné osvětlení a oprava komunikace ve vnitrobloku Pivovarská - Wolkerova