Název projektu: Rozšíření a úprava jízdárny pro děti v areálu v DDM Sova Cheb

Autor návrhu: Petra Korelusová

REALIZOVATELNÉ

Místo realizace návrhu: Areál Domu dětí a mládeže Sova Cheb, Goethova 26, Cheb, 35002

Krátká anotace návrhu:

Projekt se týká rozšíření a úprav jízdárny v prostorách areálu DDM Sova v Chebu. Jízdárna je využívána na různé dětské akce, soutěže, tábory a kroužky. Jízdárna slouží již několik let a tak by jistě renovaci uvítala.

Odůvodnění:

Dům dětí a mládeže Sova vede děti a mládež k užitečnému trávení volného času již mnoho let. Nabízíme spoustu sportovních, uměleckých, výtvarných a přírodovědných kroužků, akcí a táborů. Nabídka je opravdu pestrá. Jako jedni z mála máme také velkou přírodovědnou stanici, která se dělí na vnější a vnitřní expozici. Vnější část expozice, která se nachází v prostorách zahrady, je dokonce přístupná pro veřejnost. Díky tomu se mohou děti se zvířaty blíže seznámit. Jedním z hlavních zájmových útvarů týkajících se zvířat je kroužek jezdectví. Díky velkému zájmu jsme museli navýšit počet koní pro potřeby těchto kroužků. Nyní při kroužcích využíváme naše 3 klisny. Kvůli navýšení počtu dětí a hlavně koní bychom potřebovali zvětšit a vylepšit naši jízdárnu. Jízdárna, kterou nyní využíváme, byla stavěna na práci s jedním nebo maximálně se dvěma koňmi najednou. Nyní využíváme koně tři a tím pádem je pro nás jízdárna malá. Jízdárna se využívá i na jiné věci. Díky spolupráci se spolkem Hiporehabilitace a canisterapie Falco zde mohou členové spolku provozovat hiporehabilitaci se svými handicapovanými klienty. Dále se jízdárna využívá při různých akcích jako je Den dětí, při exkurzích pro školy a školky, táborech atd. Naše akce a kroužky navštěvují i klienti z DOZP Vilík a Útočiště o.p.s. Rozšíření jízdárny by bylo velkým přínosem.  Rádi bychom jízdárnu rozšířili a nechali udělat pískový povrch. Nyní je povrch přírodní (tráva, hlína). V zimních měsících se zde tvoří bahno a louže, a to nám ztěžuje práci. Pokud by byl písek, netvořily by se louže a bahno, a tím pádem bychom mohli jezdit i v zimních měsících bez problémů. Při akcích a exkurzích můžeme na větší jízdárně udělat více stanovišť. Dalším velkým přínosem při zvětšení jízdárny bude větší bezpečnost dětí při práci se zvířaty.  Díky větší jízdárně mohou děti dodržovat větší (bezpečnější) rozestupy při jízdě na koních.

Popis:

Jízdárnu bychom rozšířili o pár metrů do šířky a do dálky. Jelikož směr rozšíření je z kopce, udělalo by se ztracené bednění, které by svah vyrovnalo a zpevnilo. Do části pro zvětšení by se navozila zemina a štěrk, a jako finální povrch po celé jízdárně by se navozil písek.

Jízdárna slouží již mnoho let a svá nejlepší léta už má za sebou. Zvětšenou jízdárnu bychom využívali i nadále na akce, kroužky, tábory, exkurze atd. O letních prázdninách bude moci prostory jízdárny využívat i široká veřejnost, stejně jako jiná hřiště v areálu DDM. Přikládám fotky a návrhy dětí, jak si představují svou vysněnou jízdárnu.

Předpokládané náklady:

Rozepsané ceny jsou z cenové nabídky a jsou vedeny bez DPH

Výkopové práce                                                             20 800 kč

Betonování základů                                                     45 000 kč

Ztracené bednění                                                         75 400 kč

Betonování bednění                                                   87 500 kč

Navážka zeminy                                                            53 000 kč

Štěrk                                                                                32 000 kč

Písek                                                                                30 000 kč

Armatura                                                                        12 000 kč

Hutnění                                                                          8 000 kč

Doprava                                                                          20 000 kč

Režie zhotovitele a náklady s tím spojené               28 696 kč

Celková cena bez DPH je 412 396 Kč. Přepočet ceny s DPH je 499 420 Kč.

Rozšíření a úprava jízdárny pro děti v areálu v DDM Sova Cheb