Název projektu: Revitalizace Gertnerovy sady

Autor návrhu: Ing. Michal Novák 

NEREALIZOVATELNÉ

Komentář úřadu:

Gertnerovy sady bude třeba revitalizovat komplexně, tzn. například i včetně veřejného osvětlení. I navrhovaná částečná úprava (vybudování mlatových cest, osázení mobiliářem…) by přesáhla stanovenou částku 500 000 Kč.

Místo realizace návrhu: Gertnerovy sady p.p. č. 2000/2 k.ú Cheb, obec Cheb

Krátká anotace návrhu:

Gertnerovy sady je klidová zóna, kterou využívají především  obyvatele přilehlých ulic a sídliště Spáleniště.

Odůvodnění:

Gertnerovy sady jsou dlouhé období zanedbávány , zarostlé náletovými dřevinami a zaslouží si obnovu. Město Cheb investuje do obnovy parků velké úsilí a velké finanční prostředky a jistě má v plánu i obnovu této lokality.  Místo je vhodné k rekreaci, procházce a odpočinku obyvatel města. V rámci nové výsadby by bylo pamatováno i na zvířecí obyvatele města.

Popis:

V rámci projektu je třeba pozemek vyčistit od náletových dřevin , obnovit mlatové cesty , obnovit lavičky a to jak ve stinné části, tak i v slunné části a provést výsadbu nových stromů Jeřáb ptačí cca 5-10 ks, Borovice 2 ks, Jedle 3 ks, keře Líska obecná cca 10 ks , Hloh obecný, Dřišťál, Hlohyně, nebo další stromy a keře dle návrhu města nebo odborné firmy, která bude projekt realizovat projekt. Stromy  a keře byly vybírány s ohledem, jako zdroj potravy pro ptáky a veverky a jiné zvířecí obyvatele.

Předpokládané náklady:

Vyčištění pozemku od náletových dřevin  a úklid cca 100 000 Kč

Obnova mlatových cest cca 200 000 Kč

Nová výsadba keře a stromy. obnovení travního porostu cca  170 00 Kč

Lavičky 6 ks  a odpadkové koše 2 ks  cca 30 000 Kč

Celkové náklady cca 500 000 Kč

Revitalizace Gertnerovy sady