Název projektu: Pergola na hřišti v Hájích

Autor návrhu: Pavel Pagáč

REALIZOVATELNÉ

Komentář odboru správy majetku: Náklady na realizaci budou vyšší, než odhaduje navrhovatel. Pohybovat se budou včetně zpracování potřebné projektové dokumentace ve výši 250 – 300 tisíc korun. 

Místo realizace návrhu: Hřiště Cheb – Háje, k.ú.Háje u Chebu, p.p.č.150/1

Krátká anotace návrhu:

Vybudování pergoly na hřišti, jako zázemí a přístřešek pro veřejnost, nejen při konání společenských, kulturních a sportovních akcí, ale pro možné posezení v průběhu celého roku.

Odůvodnění:

Hřiště v Hájích zažívá díky velkému množství pořádaných akcí, ale i tím, že je to volně přístupná plocha, značnou recesi. Navštěvují ho lidé nejen z Hájů, ale i z centra Chebu. Při pořádání akcí na hřišti byl vždy stavěn pártystan, avšak k současnému celoročnímu využití se spíše hodí vybudování pevné pergoly. Tato pergola by měla sloužit jako důstojné zázemí nejen při pořádání akcí, ale i jako úkryt před nepříznivým počasím, nebo před sluncem.

Popis:

Provedení pergoly na již vybudované základové desce o rozměrech 13 x 6 m.

Sloupky z ocelových profilů I80 o výšce 2.500 mm po 2,5 metrech, ve spodní části přivařené k připravené zabetonované ocelové pásnici v základové desce, nahoře svázané ocelovou „pozednicí“ z ocelového profilu U80.

Zastřešení provedeno z dřevěných vazníků dlouhých 7 metrů, po 1 metru od sebe, s celoplošným pobytím buď z prken, případně OSB desek. Následně provedení krytiny z ocelového vlnitého plechu.

Ocelové profily opatřit nátěrem proti korozi, dřevěné prvky proti hnilobě a houbám.

Předpokládané náklady:

Ocelová konstrukce                                                              35.000,-

Zastřešení z dřevěných vazníků s pobitím                         50.000,-

Střešní krytina                                                                       25.000,-

CELKEM                                                                               110.000,-