Název projektu: Park s výběhem a prvky pro psy

Autor návrhu: David Nasler

REALIZOVATELNÉ

Komentář úřadu:

Na schůzce s navrhovatelem byl vybrán jiný pozemek k realizaci, a to část pozemku v areálu Levý břeh Ohře, část plochy B. outdoor nebo pozemek v Břehnické ulici (bývalé záhrádky). Navrhovatel vyjádřil s oběma pozemky souhlas.

Místo realizace návrhu: Cheb, Krajinná výstava / rokle za MěÚ

Krátká anotace návrhu:
Park pro psy s výběhem, oplocením a s herními prvky.

Odůvodnění:
Park pro psy v Chebu chybí, výběh kde psa na volno pustit v blízkosti centra je potřeba.

Popis:
Park rozdělený a ohraničený plotem, herní prvky ze dřeva pro psy, lavičky pro majitele mazlíčků, pítko pro psy, osazení koši má extrementy. Realizace na krajinné výstavě či rokle za městským úřadem ( bývalé hřiště )

Předpokládané náklady:
300-400 tis. Kč – oplocení, branka, koše na extrementy, herní prvky, lavičky, pítko na vodu.

Park s výběhem a prvky pro psy