Název projektu: Nohejbalové a volejbalové hřiště v Hájích

Autor návrhu: Miroslav Zakuťanský

REALIZOVATELNÉ

Místo realizace návrhu: číslo dotčeného pozemku 150/1 kú Háje u Chebu

Krátká anotace návrhu:

Rozměr hřiště: 24 x 13 = 312 m2, hřiště na nohejbal a volejbal s umělým povrchem

Odůvodnění:

Stávající hřiště je již zastaralé, chybí zde odvodnění, pro volejbal není vůbec uzpůsobené.

Hřiště je hojně využíváno širokou veřejností nejen z Hájů, ale i z celého Chebu. Hřiště bylo vybudováno svépomoci před cca 30 roky a určitě si zaslouží podporu města.

Popis:

provedení zemních prací, odstranění původní konstrukce hřiště,

provedení odvodnění hřiště,

základy pro kůly,

zemní pláň, konstrukční vrstvy hřiště,

provedení finálního umělého povrchu hřiště včetně lajnování,

terénní úpravy          

Předpokládané náklady:

provedení zemních prací, odstranění původní konstrukce hřiště                 80 000,- Kč      

provedení odvodnění hřiště                                                                          50 000,- Kč      

zemní pláň, konstrukční vrstvy hřiště                                                          100 000,- Kč

provedení finálního umělého povrchu hřiště včetně lajnování                     250 000,- Kč

terénní úpravy                                                                                                20 000,- Kč      

Celkem                                                                                                          500 000,- Kč