Název projektu: MOJE PANELY / Gymnázium Cheb

Autor návrhu: Michal Tancoš Jr.

NEREALIZOVATELNÉ

Komentář úřadu:

Primárně tento nápad nesplňuje základní podmínku participativního rozpočtu, že návrh musí sloužit široké veřejnosti. V podstatě se jedná o komerční nápad, kdy budou instalovány solární panely na střechy městských objektů, které budou produkovat elektřinu pro možnost připojení dotčených budov a zároveň generovat elektřinu do veřejné sítě, za kterou bude distributor platit.
Nelze uvažovat o tom, že participativní je to, že občané mohou vložit své finanční prostředky do projektu a následně se dělit o zisk. Jedná se tedy čistě o komerční záležitost bez přínosu široké veřejnosti.
Nápad by se mohl modifikovat na zřízení solárních panelů na objektech města za účelem produkce elektřiny pro napájení např. veřejného osvětlení, čerpadel na zalévání zeleně atd.
Dle našeho názoru tento návrh nesplňuje podmínku participativního rozpočtu.

Místo realizace návrhu: Nerudova 2283/7

Krátká anotace návrhu:

Stejný projekt, stejná příležitost, jen jiná střecha. Správcem gymnázia není město Cheb, ale Karlovarský kraj. To ale vůbec nevadí. Krajská střecha se pro komunitní solární elektrárnu hodí úplně stejně jako střecha 5. základní školy pod správou města Cheb. Chceme spustit hned dva projekty, abychom ukázali, že MOJE PANELY můžou fungovat na každé veřejné budově, po celé České republice, kdekoli na světě. Hlasujte, investujte, sklízejte slunce. Je tu zdarma a pro všechny.

Odůvodnění:

Proč do toho jít popisují „MOJE PANELY / 5. ZŠ Cheb“.

Popis:

Funguje to stejně jako „MOJE PANELY / 5. ZŠ Cheb“.

Předpokládané náklady:

Proti projektu „MOJE PANELY / 5. ZŠ Cheb“ se na hrubém odhadu ekonomiky nic nemění.

MOJE PANELY / Gymnázium Cheb