Název projektu: Hřiště pro Zlatou louku

Autor návrhu: Miroslava Neužilová

REALIZOVATELNÉ

Místo realizace návrhu: Dvořákovy sady, parcelní číslo 961/4, obec Cheb, katastrální území Cheb

Krátká anotace návrhu:

Dětské hřiště pro děti od 3 do 12 let. Umístění v parku nabídne alespoň částečné zastínění stromy a spojí děti s přírodou. Hlavním materiálem bude dřevo. Umožní dětem aktivní samostatnou zábavu i společnou hru a rodičům poskytne místo k setkání. Děti z lokality Zlatá louka budou moci hřiště využít přímo po cestě ze školky Zlaťáček nebo z 3. základní školy na Malém náměstí. Zároveň bude během několika minut k dispozici dětem z rodinných domů mezi Ašskou ulicí a Ohří i dětem ze sídliště Zlatý vrch. Takových dětí je spousta, dejte jim hlas!

Odůvodnění:

Bydlíme na Zlaté louce v Chebu. Chceme pro svoje děti místo, kde se budou moci svobodně scházet. Nechceme, aby děti zůstaly zajatci vlastních zahrad a aby jediným společným prostorem byla ulice.
I nám rodičům chybí možnost scházet se na neutrální půdě. Jediné hřiště pro větší děti ze Zlaté louky a ze Zlatého vrchu je nyní u kruhového objezdu na konci Dvořákovy ulice. Nabízí víceméně dvě skluzavky a žádný stín. Park je namísto toho v létě jediným útočištěm, kde můžeme stín najít. V zimě zase cesta na hřiště bývá jediným motorem, který děti vyžene ven. Nechceme děti vozit na hřiště autem. Pojďme pro naše děti něco udělat.

Popis:

Aktivity: houpání na klasické houpačce, houpání na pružinových houpadlech pro jednotlivce i dvojice, houpání v „hnízdečku“, klouzání na skluzavce, točení se na kolotoči, šplhání po provazové a lezecké stěně, ručkování, přelézání přes provazový most, cvičení na hrazdě, chůze po kůlech, hra, setkání rodičů.

Prvky: Doporučujeme prvky od firmy TR Antoš s.r.o., Nad Perchtou 1631, 511 01 Turnov, www.trantos.cz. Doporučujeme dřevo jako hlavní materiál. Konkrétně: multifunkční sestava Pokuston – výška volného pádu 2.25m, dopadová plocha kačírek (skluzavka, šestiúhelníková podesta, 2 klasické houpačky, 2x lezící stěna, žebřík, požární tyč, šikmá rampa, 3x nerezová hrazda, horizontální síť, balanční žebřík, 6x vodorovné lano, šplhací lano, tabule, 5x ručkovací madlo), 1x pružinové houpadlo pro jednoho, 1x pružinové houpadlo pro dva, houpačka „Hnízdečko“, kolotoč Tužka, stůl s lavičkou pro rodiče, Vláček s vagónkem, multifunkční sestava Mateřinka – výška volného pádu 1m, dopadová plocha: trávník (skluzavka, lanový most, čtvercová podesta, tabule, žebřík, šplhací lano, lezící stěna, šikmá rampa).

Doporučujeme oplocení hřiště plotem.

Kačírkovou dopadovou plochu navrhujeme tam, kde doporučuje výrobce (sestava Pokuston).

Předpokládané náklady:

Viz následující tabulka s cenou prvků a montáže, kterou jsme vyžádali od firmy TR Antoš.

 

Multifunkční sestava Pokuston

  159 100 Kč

montáž

    33 411 Kč

Pružinové houpadlo Kůň

      9 300 Kč

montáž

      1 953 Kč

Pružinové houpadlo Dvojče

      9 800 Kč

montáž

      2 058 Kč

Houpačka Hnízdečko

    24 400 Kč

montáž

      5 124 Kč

Vláček s vagónkem

    55 400 Kč

montáž

    11 634 Kč

Stůl a lavičky SET 2m

    11 900 Kč

montáž

      2 499 Kč

Multifunkční sestava Mateřinka

    89 600 Kč

montáž

    18 816 Kč

Kolotoč Tužka

    42 900 Kč

montáž

      9 900 Kč

Divodé kořeny

      2 500 Kč

montáž

         525 Kč

Celkem

  490 820 Kč