Název projektu: Hřiště pro všechny

Autor návrhu: Alena Votavová

NEREALIZOVATELNÉ

Komentář úřadu: Zatím se nepodařilo najít vhodný pozemek, který by byl dostatečně velký, dobře dostupný a kde by byla zajištěna možnost uzavírání herních prvků. Vzhledem k charakteru nápadu a jeho přínosnosti se bude v hledání vhodné lokality pokračovat. 

Místo realizace návrhu: GPS: 50.0813719N, 12.3636519E; v prostoru piknikové louky v areálu krajinné výstavy v Chebu

Krátká anotace návrhu:

Hřiště pro všechny má bořit bariéry mezi dětmi s omezenou mobilitou a mezi dětmi zdravými. Vhodnými herními prvky lze propojit setkávání a vzájemné poznávání dětí se zdravotním omezením i dětí bez zdravotních omezení. Sestava v designu letadla, která obsahuje – vahadlovou houpačku, pískoviště, zemní telefon a hru, dále masivní houpačka a ručkovací – workoutová sestava s masivní konstrukcí umožňuje využívání dětem na vozíčku či ve zdravotním kočárku i dětem zdravým, které jistě inovativní herní prvky budou chtít také vyzkoušet.

Odůvodnění:

Cheb si zaslouží zařadit se ke městům v republice jako je Hluboká nad Vltavou či Brno, která už svá hřiště pro vozíčkáře mají. Všechna dětská hřiště, ať už pro děti s omezením mobility nebo pro děti zdravé musí být zábavné, motivující, kreativní a dobrodružné.

Jak se moderní společnost vyvíjí a jednotlivce s fyzickým či mentálním postižením už neodděluje od „normální a zdravé„ populace, vznikají také hřiště určená dětem rozdílných schopností. Tedy i těm, jež jsou méně fyzicky zdatné než jejich vrstevníci, nebo dětem se zdravotním handicapem. Hřiště se koncipují tak, aby nebyla obtížně přístupná a umožňovala snadný a bezpečný pohyb po celé ploše a na herních sestavách.

Na hřišti pro všechny se děti mohou naučit pochopení pro druhého, spolupráci, toleranci a vzájemné pomoci. To samé platí i pro rodiče či prarodiče dětí.

VŠECHNY DĚTI MAJÍ PRÁVO NA HRU

Popis:

Hřiště pro všechny by zahrnovalo následující prvky:

Sestava Letadlo – zaujme všechny děti neobvyklým designem, děti se mohou koupat i sami. Houpačka svou konstrukcí umožňuje houpání jednoho nebo dvou dětí najednou. Tuto houpačku mohou využívat zdravé děti společně s hendikepovanými. V sestavě je také pískoviště upravené pro zajetí vozíku pod hrací pole, zemní telefon a hra. 

Houpačka – je doplněná o nájezdovou plošinu, která umožní vozíčkářům jednoduše nastoupit na houpací část herní sestavy. 

Prolézačka –  na šikmo umístěné ručkovací ploše mohou posilovat děti na vozíčku i zdravé menší děti. 

Všechny herní prvky jsou certifikovány dle EN 1176. 

Předpokládané náklady:

ROZPOČET

 

Sestava z akátu LETADLO 

  163 740 Kč

Montáž sestavy

     25 900 Kč

Houpačka

     91 630 Kč

Montáž houpačky

     10 100 Kč

Prolézačka

     32 440 Kč

Montáž prolézačky

       8 900 Kč

Doprava

     15 000 Kč

 

 

CELKEM

  347 710 Kč

https://www.hriste-piccolino.cz/sestava-z-akatu-letadlo-nejen-pro-hendikepovane

https://www.hriste-piccolino.cz/herni-prvek-houpacka-nejen-pro-hendikepovane-deti

https://www.hriste-piccolino.cz/detske-hriste-sestava-z-akatu-prolezacka-nejen-pro-hendikepovane-i

Hřiště pro všechny