Název projektu: Hřiště na plážový volejbal 

Autor návrhu: Zbyněk Brustmann

NEREALIZOVATELNÉ

Komentář úřadu: Návrh je v kolizi se záměrem revitalizace celého území. 

Místo realizace návrhu: sídliště Spáleniště (u kopce na sáňkování)

Krátká anotace návrhu:

Výstavba hřiště na plážový volejbal, plážový tenis a jiné míčové sporty s oplocením.

Odůvodnění:

Dle informací má město Cheb do budoucna rušit stávající 3 písková hřiště v ulici Mírová, která mají ustoupit výstavbě nového parkoviště. Hřiště byla vybudována svépomocí před cca 20 lety, pořádaly se zde nejen volejbalové turaje s účastí i 30 družstev.

Nejbližší hřiště na beach volejbal je mimo město na plovárně Dřenice.

Chybí plácek na sport pro děti po příchodu ze školy. Na sídlišti není jiné hřiště na míčové sporty.

Popis:

– provedení zemních prací

– odvodnění pozemku

– položení geotextílie

– min. 40 cm vrstva sklářského písku či směsi písků

– plastové nebo dřevěné obrubníky a oplocení s ochrannou sítí

Předpokládané náklady:

zemní práce   150 000,- Kč

drenáž            50 000,- Kč

písek + doprava      80 000,- Kč

obrubníky, oplocení   200 000,-Kč

kůly na síť je možné použít z hrišť v Mírové ulici (stáří kůlu cca 4 roky)

celkem      480 000,-Kč

Hřiště na plážový volejbal