Název projektu: Chodník v Podhradu

Autor návrhu: Andrea Tyrpeklová

NEREALIZOVATELNÉ

Vzhledem k finančním nákladům opravila navrhovatelka požadavek na stezku pro pěší, upravení a zpevnění krajnice, kde prostor je.

Stanovisko odboru investičního:

Jedná se o komunikaci ve vlastnictví Krajské správy a údržby Karlovarského kraje. I stezka pro pěší má svá pravidla a musí být zajištěna bezpečnost chodců. Nápad se zřejmě do kategorie do 500 tis. Kč nevejde, ale předpokládám, že bude sloužit jako podklad pro náměty na projektovou přípravu pro náš odbor.
Propojení budované stezky kolem průmyslové haly se stezkou Podhrad – Háje, bude město v letošním roce projektově připravovat.

Místo realizace návrhu: Podhrad

Popis:

Chodník by navazoval na cyklostezku podél ulice Podhradská (označena červeně), kterou přislíbil investor průmyslové haly. Můj záměr (označen modře) je navázání na tuto stezku až ke spodnímu železničnímu mostu. Tento průjezd je značně frekventovaný s nezanedbatelným pohybem chodců. Podhrad zahrnuje zónu satelitního bydlení v rodinných domech a 2 chatové osady. Ulice Chebská spojuje 2 autobusové zastávky a navazuje na slibovanou cyklostezku z Podhradu do Hájů.

Chodník v Podhradu