KROK 1

LIDÉ PŘIJDOU S NÁPADY, CO JE TŘEBA VYLEPŠIT A NÁPAD ZPRACUJÍ DO PODOBY PROJEKTU

KROK 2

REALIZOVATELNOST PROJEKTU PROVĚŘÍ ÚŘEDNÍCI PŘÍSLUŠNÝCH ODBORŮ

KROK 3

OBČANÉ BUDOU  PRO PROJEKTY HLASOVAT

KROK 4

RADNICE ZAJISTÍ REALIZACI VYBRANÝCH NÁVRHŮ

Participativní rozpočet v kostce

Cílem participativního rozpočtu není jen přerozdělit určité množství peněz, nejde o vytvoření nového grantového systému.

Smyslem participativního rozpočtu je vtáhnout obyvatele do dialogu o utváření místa, kde žijí, ukázat lidem, jaké jsou možnosti obce i jak se mohou na tvoření města podílet.

Zapojením veřejnosti do rozhodování o přerozdělování peněz si slibujeme také to, že to může radnici naučit, jak naslouchat občanům a jak s nimi efektivně a konstruktivně komunikovat.

O čem jsou MEGA NÁPADY v Chebu?

MEGA NÁPADY v Chebu Vám umožní zapojit se do rozhodování o rozvoji svého města.

Radnice vyčlenila 5 milionů Kč z rozpočtu a teď je na Vás, abyste vymysleli a rozhodli o tom, co se za tyto peníze ve městě v následujícím roce vylepší, zrealizuje nebo změní.

Zasílejte nám od 2. ledna do 20. února 2021 své nápady (viz přihlašovací formulář), co by se za peníze z participativního rozpočtu mělo v Chebu v následujícím roce vylepšit. My je posoudíme z hlediska realizovatelnosti (viz Pravidla) a ve veřejném hlasování v květnu 2021 se rozhodne, které z došlých návrhů budou realizované.

V průběhu procesu se můžeme setkávat na veřejných setkáních společně se zástupci vedení města. Tam můžete o všech návrzích, ale také mnohém dalším týkajícím se procesu participativního rozpočtu, diskutovat. Zároveň vám budeme nápomocni s dotvářením vašich návrhů.

Co si bude moci občan přát?

Finance z participativního rozpočtu budou využity na realizaci návrhů občanů zaměřených na zkvalitnění života v Chebu.

Podaný návrh by měl přinést užitek široké veřejnosti.

Návrh může řešit úpravu veřejných prostor, může mít zkrášlující charakter.

Občan může požadovat např. rozšíření zeleně, doplnění městského mobiliáře – laviček nebo odpadkových košů, vybudování dětského hřiště, zařízení pro sport a volnočasové aktivity, bezbariérové trasy.

Realizace návrhu musí být v kompetenci města a týká se projektů realizovaných na pozemcích či objektech města Chebu, výjimečně státu nebo Karlovarského kraje.