JE TADY HLASOVÁNÍ!

Poslali jste nám 35 návrhů, do hlasování jich prošlo 17. Děkujeme!

HLASOVÁNÍ PROBÍHÁ OD 4. DO 15. KVĚTNA.

Jak odhlasovat?

  • Hlasování se mohou zúčastnit všichni občané starší 15 let (bydliště v Chebu není podmínkou).
  • Hlasuje se pouze elektronicky na tomto webu. Pokud třeba nevíte, jak na to, poproste své příbuzné či známé. Určitě vám pomůžou. Stačí, když budete mít mobilní telefon (nemusí být chytrý, stačí obyčejný tlačítkový), na který vám přijde SMS s ověřovacím PIN kódem.
  • Při hlasování můžete dávat kladné (pozitivní) i záporné (negativní) hlasy, ale vždy v poměru alespoň 2:1. Pokud dáte nějakému návrhu záporný hlas, jiným dvěma musíte dát kladné hlasy.
  • Počet hlasů není omezen (maximálně tedy 17 hlasů), ale vždy musí být zachován zmíněný poměr kladných a záporných hlasů alespoň 2:1 (při využití všech 17 hlasů mohou být všechny kladné nebo maximálně 5 záporných při 12 kladných).
  • Výsledný počet hlasů pro daný návrh bude dán rozdílem počtu získaných kladných a záporných hlasů.
  • Realizovat se budou projekty s nejvyšším počtem získaných hlasů až do vyčerpání vyčleněné částky 5 000 000 Kč.

Celkem již hlasovalo

Výsledky hlasování