Harmonogram participativního rozpočtu

 

Informování občanů                                                říjen – prosinec 2019

 • Prezentace participativního rozpočtu prostřednictvím radničních listů, Facebooku a webu města, webu participativního rozpočtu, letáků, na akcích města, apod.
 • Prezentace participativního rozpočtu na úvodních veřejných setkáních

 

Podávání návrhů projektů občany                        2. ledna – 20. února 2020                

 • Podávání návrhů na projekty
 • Formální kontrola návrhů

 

Prověření realizovatelnosti návrhů občanů          únor – 15. dubna 2020         

 • Zveřejnění krátkých anotací návrhů projektů (web participativního rozpočtu, radniční listy, FB města)
 • Hodnocení návrhů z hlediska realizovatelnosti a zpětná vazba autorům
 • Finalizace návrhů projektů ve spolupráci úřad – autor

 

Prezentace návrhů                                                  duben – květen 2020            

 • Informování občanů o finální podobě návrhů a blížícím se hlasování
 • Výstava projektů spojená s diskusí s autory
 • Zveřejnění detailních informací o způsobu hlasování

 

Výběr návrhů                                                          4. – 15. května 2020              

 • Hlasování
 • Informační kampaň o výsledcích hlasování

 

Vyhodnocení a příprava realizace záměrů           červen – srpen 2020             

 • Vyhodnocení výsledků a návrhy na zlepšení pro další ročník
 • Schválení výsledků radou města
 • Zahájení realizace nejlépe hodnocených projektů