Projekt chebského participativního rozpočtu MEGANÁPADY bude pokračovat i v příštím roce. Občané tak budou mít již podruhé možnost připravit návrhy na zlepšení vzhledu a života ve městě a pak o nich hlasovat. Na jejich realizaci bude stejně jako při letošní premiéře v rozpočtu vyčleněno 5 milionů korun.

Oproti letošnímu prvnímu ročníku dojde k dílčím úpravám pravidel. Nejpodstatnější změnou bude zvýšení maximální částky na realizaci jednoho projektu z dosavadního půl milionu na rovný milion. Právě kvůli příliš vysokým předpokládaným nákladům muselo být letos několik návrhů vyřazeno.

V letošním roce zaslali občané 35 návrhů, z nichž 17 bylo vyhodnoceno za proveditelné a prošlo do hlasování. V něm pak vybralo 1322 hlasujících 14 projektů k realizaci. Vůbec nejvyšší počet hlasů získal projekt Dagmar Kaliny Oříšky, který počítá s osázením hradebního příkopu lískami pro tamní veverky. Od začátku července nyní běží 18měsíční lhůta, během které se musí vybrané návrhy zrealizovat.

První informativní setkání s veřejností k druhému ročníku Meganápadů se v případě, že to bude s ohledem na opatření proti šíření onemocnění covid-19 možné, uskuteční v pondělí 26. října od 17.30 hodin v přednáškové místnosti Městské knihovny v Chebu.