Čtrnáct návrhů projektu Meganápady bylo přerozděleno mezi příslušné odbory. Začínáme pracovat na jejich realizaci

Vážení Chebané,

proběhlo jednání vedoucích příslušných odborů společně s pracovním týmem Meganápady. Došlo k přerozdělení 14ti prohlasovaných návrhů mezi jednotlivé odbory, které začínají pracovat na jejich realizaci. O průběhu postupu prací bude každý navrhovatel informován, či se může spojit s příslušným vedoucím odboru a práci konzultovat.

 

Rozdělení návrhů mezi jednotlivé odbory:

 1. Oříšky – SM
 2. Mořská pláž v Chebu – SM
 3. Kuličková dráha – PMR
 4. Rozšíření a úprava jízdárny pro děti v areálu v DDM Sova Cheb – INV
 5. Stezka pro bosé nohy – SM
 6. Rozšíření aplikace time Trip – cestujeme časem ve virtuální realitě v Chebu – PMR
 7. Mega houpačka – SM
 8. Goethova stezka a turistické odpočívadlo – PMR
 9. Workout u šestky – „Kdo cvičí, nezlobí“ – PMR + INV
 10. Hřiště pro zlatou louku – SM
 11. Park s výběhem a prvky pro psy – SM
 12. Nohejbalové a volejbalové hřiště v Hájích – INV
 13. Revitalizace hřiště ve vnitrobloku domů Do Zátiší – SM
 14. Naučná procházka v okolí Horního Pelhřimova – SM

 

Legenda:

 • SM –    odbor správy majetku
 • PMR – odbor projektového managementu a rozvoje
 • INV –   odbor investiční

 

V případě potřeby můžete i nadále kontaktovat pracovní tým Meganápady – Ing. Jana Kuklová, Ing. Tomáš Ivanič, Simona Liptáková.

 

Simona Liptáková

členka týmy Meganápady