Vážení spoluobčané!

Historicky první ročník participativního rozpočtování dosáhl svého vrcholu. Přesně 3422 lidí rozhodlo o tom, jak budou jeho prostředky využity.

Sešlo se 29 fantastických projektů pro zlepšení života v našem městě. Z nich jste mohli téměř dva měsíce vybírat své favority. Na výběr jste měli z ryze praktických věcí, jako je kontejnerové stání, přes projekty řešící volný čas až po věci, které jsou hezké a přináší potěchu oka.

Z každé kategorie jste si vybrali a je patrné, že Vám není lhostejné jak naše město vypadá a jak se v něm žije.

Projekty jsme rozdělili do dvou kategorií malé s náklady do 150 tis korun a velké do jednoho milionu korun.

V rámci hlasování jste mohli využít i negativní hlasy, těch se nám ale mnoho nesešlo. K realizaci jste vybrali celkem 12 projektů. Osm malých a čtyři velké.

Absolutním vítězem byl projekt Lesní koupaliště – volnočasové a sportovní zázemí.

Níže se můžete podívat, které projekty byly úspěšné.

Velké návrhy:

Lesní koupaliště – volnočasové a sportovní zázemí

Oprava cyklostezky Odra/Nisa v Machníně – kaluže a bahno pryč!

Broumovské náměstí

 Revitalizace parku na náměstí Českých bratří

Malé návrhy:

Kultivace zeleně před prodejnou Káva čaj na Šaldově náměstí

Oprava vyhlídky Jezdec

Pocta rodáku Františkovi Peterkovi

Odpočinkové molo na ulici 5. května

Vytoužené dětské hřiště v Horním Hanychově

Květnatý kruhový objezd u terminálu MHD Fügnerova

Terénní úprava v areálu liberecké střelnice

Park u Maršíkovy ulice a znovuobjevení Plátenického potoka

Detailní informace o hlasování naleznete v grafech níže případně si je můžete stáhnout zde.

Teď se spojíme se všemi navrhovateli úspěšných projektů a začneme pracovat na jejich realizaci. Některé projekty je ještě potřeba projednat například se stavebním úřadem a vyhlásit výběrová řízení na firmu, která samotnou stavbu zrealizuje.

Všechny úspěšné projekty bychom chtěli zrealizovat nejpozději do konce příštího roku.

Pokud se nám podaří udělat některé věci levněji a zbudou peníze, vybereme další projekt, který se umístil „pod čarou“.

O realizaci projektů Vás budeme průběžně informovat. 

STATISTIKA