Název: Broumovské náměstí

Popis: Projekt „Broumovské náměstí“ bude realizován ve dvou etapách. Ilustrační obrázek prezentuje představu o celkové přeměně veřejného prostranství před ZŠ Broumovská. Nicméně obsahuje zakreslení 1. etapy realizace, která je předmětem podávaného návrhu. Tato etapa počítá s třemi samostatnými oddíly. Jedná se především o úpravu zeleně v levé části. Tato plocha bude sloužit především sportovně – relaxačním účelům a budou nově instalované lavičky. K vytvoření stínu budou vysazeny vhodné stromy, dále zde bude nově zřízen mlatový povrch doplněný travnatým porostem. Druhá plocha, kterou v současné době tvoří 5 ks betonových květináčů s keři, bude přebudována na dřevěné lavice pro posezení. Zřízení tohoto prostoru bude vyžadovat vybourání všech stávajících květináčů a založení nového mlatového povrchu v kombinaci s travnatým porostem, na kterém budou vysazeny nové stromy. Ohraničení této plochy bude tvořeno zahradními obrubníky. Na okraj plochy bude instalován stojan na kola. Třetí oddíl obsahuje herní prvky v gumovém povrchu, které slouží k rozvíjení fantazie a kreativity dětí. Pro výběr lze opět doporučit spolupráci s místní ZŠ.

Předpokládaný rozpočet projektu 1 000 000 Kč.

Pro komplexnost uvádíme stručnou představu o 2. etapě. Zeleň na pravé části by měl tvořit mlatový a travnatý porost se 3 stromy, z toho jeden jehličnan, který by během vánočních svátků sloužil zároveň jako vánoční strom, parčík pak dotvoří umístění laviček pro odpočinek. Vnitřní prostor je vhodný k umístění několika sportovních prvků a prostor s dalšími květináči by mohly nahradit roštové lavičky se zabudovanými stromy (viz. Streetpark.eu).Odhadovaná cena za druhou etapu je ca 600 000 Kč (není součástí letošního participativního rozpočtu).

Projektová dokumentace

Předpokládaný rozpočet projektu 1 000 000 Kč

Místo realizace návrhu: Veřejné prostranství před ZŠ Broumovská Liberec

Jméno a příjmení navrhovatele: Alena Prokopová