Status návrhu: Město realizuje mimo Vylaď Kolín

Život na náplavce u pěší lávky

Život na náplavce u pěší lávky

Záměrem návrhu je podpoření života kolem náplavky u pěší lávky. Vodní toky odjakživa lákají člověka k pobytu v jejich blízkosti. Našemu městu řeka Labe propůjčuje svůj půvab a potenciál jejích břehů ve spojení s pobytem lidí není zdaleka vyčerpán. Pojďme vytvořit zázemí pro čas strávený v této lokalitě.

Malé dětské hřiště v lokalitě Na Vinici „pod kopcem“

Malé dětské hřiště v lokalitě Na Vinici „pod kopcem“

Lokalita pod vinickým kopcem je již nyní hustě obydlená převážně mladými rodinami, a i přes blízkost lesa zde velmi chybí alespoň malé hřiště pro děti.
(avizované hřiště mezi stavěnými bytovkami je záležitost dalších několika let, bude-li vůbec realizováno)