Status návrhu: Nerealizovatelné

Renovace podchodu u OC Futurum

Renovace podchodu u OC Futurum

Navrhuji nové osvětlení a renovaci podchodu u OC Futurum, pro zlepšení bezpečnosti a reprezentativnějšímu příchodu do města Kolín.
Každý, kdo přijede do Kolína na Hlavní nádraží (turisté, obyvatelé, studenti) a potřebují jít pěšky směrem do historického centra Kolína, má na výběr pouze dvě možnosti, projít OC Futurum (pouze ve dne), anebo projít řešeným podchodem, který je i nejkratší bezbariérovou cestou směrem do centra.

Modrý domeček – místo pro umění ve veřejném prostoru

Modrý domeček – místo pro umění ve veřejném prostoru

Murál – výtvarné umění aplikované na větší plochy a stěny ve veřejném prostoru – plní nejen funkci zkulturňovat místo, kde žijeme, ale také podněcovat zájem o umění a tvořit umění i tam, kde to není běžné. Jedním místem, kde by tyto atributy nástěnná malba naplňovala, je “modrý domeček” v procházkové zóně podél Labe. Místo, kde se lidé často zastavují, občas parkuje i kofíkolka a které momentálně působí neutěšeně.

STUDIE PROVEDITELNOSTI – Kolem letiště na kole bezpečně!

STUDIE PROVEDITELNOSTI – Kolem letiště na kole bezpečně!

Předmětem návrhu je STUDIE PROVEDITELNOSTI cyklostezky vedoucí z Kolína kolem letiště do Zibohlav. Předpokládá se vybudování nového úseku cyklostezky v délce cca 1 km a jejího napojení na stávající méně frekventované nebo dokonce veřejně nevyužívané komunikace. Vznikla by tak nová cyklostezka v celkové délce cca 3,5 km, po které by se kolem kolínského letiště a na něj cestovalo s kolem konečně bezpečně!