BŘEZEN

RADNICE UVOLNILA
3 000 000 KČ
PRO VAŠE NÁPADY

 

 

9.KVĚTNA - 14.ČERVNA

MŮŽETE POSÍLAT SVÉ NÁVRHY

 

 

ČERVENEC - SRPEN

PROVĚŘÍME JEJICH REALIZOVATELNOST

 

 

 

ZÁŘÍ - ŘÍJEN

VAŠE NÁPADY ZVEŘEJNÍME
A SPOLEČNĚ PRODISKUTUJEME

 

 

15. - 31.ŘÍJNA

BUDETE HLASOVAT

 

 

Seznamte se se způsobem hlasování

Seznamte se se způsobem hlasování

Svými hlasy můžete jednotlivé návrhy podpořit od úterý 15. října 00:01h do čtvrtka 31. října 24:00 h, a to následujícím způsobem: - Jednomu projektu je možné dát maximálně 1 kladný hlas. - Celkem je možné podpořit kladným hlasem až 10 projektů. - V...

číst více
Výstava návrhů v OC Central

Výstava návrhů v OC Central

V chodbách přízemí Obchodního centra Central Kladno můžete od 1. do 31.října  navštívit výstavu návrhů, které postoupily do hlasování. Nezapomeňte, že na výstavě uvidíte stručnější verze, podrobněji se s každým návrhem seznámíte na našich webových...

číst více
Proběhla prezentace návrhů v Městské knihovně Kladno

Proběhla prezentace návrhů v Městské knihovně Kladno

V úterý 17. září se v čítárně Městské knihovny Kladno konalo veřejné setkání, na kterém měla veřejnost možnost dozvědět se více podrobností k zaslaným návrhům. Všechny byly představeny a u nerealizovatelných objasněny důvody, proč nebudou zařazené do...

číst více

Návrat zvonu do kapličky sv. Mikuláše na návsi Jana Opletala v Rozdělově

Cyklostojany na Sletiště

Hezčí centrum

Bezpečný prostor pro starší děti před Pražankou

Beachvolejbal v Sítenském údolí

Stojany na kola u vlakového nádraží

Cyklostezka - Rozdělov západ

Veřejný gril v Sítenském údolí

Obnova aleje v Libušínské ulici

Street workoutové hřiště ve Štechově ulici

Pískoviště ve stínu

Parková úprava pokračování náměstí Jana Masaryka mezi Petrohradskou a Helsinskou, Rozdělov

Dosadba stromů na náměstí Jana Masaryka v Rozdělově

Hřiště na TEQBALL

Školní zahrada pro všechny

Závlahový systém na hřišti FK Slavoj Kladno

Nový povrch v pálkařské kleci

Workout hřiště Na Cimrmanském

Překážkové hřiště za lanovým parkem na Sletišti

Hravý park pro setkávání se na Bressoně

Dětské hřiště mezi ulicemi Severní a Karla Tomana

Parkourové hřiště na Sletišti

Výstavba parkovacích míst pro návštěvníky Sítenského údolí

Schody - bezpečné místo v Podprůhonu

Květinový záhon místo trávníku bez trávy

Universální instalační prostor pro Kladenské dvorky a nová lavička v Podprůhonu

Bezpečnější Dubí

Bio popelnice do Kročehlav

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Herní park pro tři generace

Kuličková dráha pro malé i velké v Sítenském údolí

Dětské cyklohřiště Bukovka

Lampa v Lomené ulici (býv. Tyršova) ve Švermově

Skluzavkový tobogán v Sítenském údolí

Městská louka a mozaika U Hvězdy

Dětské hřiště - Helsinská ulice

Renovace dlouhých schodů v Podprůhonu

Sítenské údolí? Oáza přírody v srdci Kladna.

3 v 1 - přírodní divadlo, lesní hřiště a odpočívadlo

Non - stop lékárna

Ten umí to a ten zas tohle a všichni dohromady udělají moc.

Herní prostor pro děti Polská 2203 (u Pražanky) a chodníkové hry

Květinová výzdoba, Polská 2203 - u Pražanky

Výběh pro psy

Stín pro dětská hřiště v Kročehlavech

Stín pro dětská hřiště v Kročehlavech

Stín pro dětská hřiště v Kročehlavech

Stín pro dětská hřiště v Kročehlavech

Stín pro dětská hřiště v Kročehlavech

Stín pro dětská hřiště v Kročehlavech

Stín pro dětská hřiště v Kročehlavech

Stín pro dětská hřiště v Kročehlavech

Stín pro dětská hřiště v Kročehlavech

Stín pro dětská hřiště v Kročehlavech

Ping - pongový stůl v parku u Kročehlavského rybníka

Celkem 3 000 000 Kč vyčlenila radnice na participativní rozpočet v letošním roce.
Projekty, jak zlepšit město Kladno, může navrhnout kdokoli z vás.
Ty nejlepší, vybrané na základě hlasování veřejnosti, radnice uskuteční.

Podané návrhy naleznete

CO JE TO „PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET“?

Participativní rozpočet umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji své obce.

Radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu, obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit. Při tvorbě těchto návrhů se obyvatelé za asistence města setkávají na lokálních, či tematických veřejných diskusích a sousedských setkáních. Na nich diskutují o tom, co chtějí ve své obci změnit a jak.  Společné návrhy pak předkládají radnici k  posouzení z hlediska realizovatelnosti.
Vyvrcholením je všelidové hlasování o tom, které  návrhy obyvatel má obec realizovat.

Ve světě participativní rozpočet funguje

Participativní rozpočtování není ve světě žádná novinka, od roku 1989 se užívá v Brazílii a během posledních patnácti let se rozšířilo i do Evropy. Funguje již v 1 500 světových městech, z toho asi stovku participativně rozpočtujících obcí najdeme u našich polských sousedů (např. Varšava, Lodž).

Nejde o granty

Cílem participativního rozpočtu není jen přerozdělit určité množství peněz, nejde tedy o nově pojmenovaný grantový systém. Smyslem participativního rozpočtu je vtáhnout obyvatele do dialogu o utváření místa, kde žijí, ukázat lidem, jaké jsou možnosti obce i jak se mohou na tvoření města podílet, ale naučit radnice způsobu, jak občanům naslouchat a jak s nimi efektivně a konstruktivně komunikovat. Důležitou součástí participativního rozpočtu jsou veřejná setkání a debaty o návrzích, na nichž mohou vzniknout nové mezisousedské vztahy i příjemná konstruktivní atmosféra v obci.

Kolik to bude peněz?

Podoba procesu a výše částky rozdělované v participativním rozpočtu se liší město od města. Neplatí ale, že by participativ
ní rozpočet přinášel do rozpočtu obce nadbytečné výdaje – naopak. Ve dnes již legendárním brazilském Porto Alegre se participativní rozpočtování prosadilo právě ve chvíli, kdy se město ocitlo na pokraji krachu, a radnice oslovila občany, aby rozhodli o tom, co pokládají za nezbytné výdaje. V jihoamerických městech se nyní takto rozhoduje i o základních městských službách, a proto se často jedná i o desítky procent z celkového rozpočtu. Tomu pak odpovídá i struktura rozhodování – diskuze o navrhovaných projektech se rozvíjí v řadě tematických či oblastně zaměřených pracovních skupin, kterých se účastní velké množství obyvatel.

V Evropě je situace jiná. Rozhodování o strategických investicích do infrastruktury jsou stále na vedení měst a v participativním rozpočtu dávají prostor spíše kreativitě a nápadům obyvatel. Často jde o občanské projekty vedoucí k úpravám veřejných prostor a zeleně, ale i o „měkké“ projekty typu vzdělávání, slavností či sousedských setkávání.

6 DŮVODŮ PRO PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

Participativní rozpočet je úspěšný v zahraničí – jaké jsou důvody pro participativní rozpočet u nás?

 

  1. UMOŽŇUJE OBČANŮM SPOLUVYTVÁŘET BUDOUCÍ TVÁŘ OBCE.Obyvatelé vědí, co jim v obci schází a co potřebuje vylepšit a mohou se podílet na řešení.
  1. VRACÍ LIDEM DŮVĚRU V POLITIKY A VEŘEJNÝM ČINITELŮM UMOŽŇUJE EFEKTIVNĚ SPOLUPRACOVAT S OBČANY.Pokud mají lidé možnost zapojit se konstruktivně do debaty s radnicí, neupadají do skepse.
  1. JE STUDNICE NOVÝCH NÁPADŮ.Umožňuje využití kreativního potenciálu obyvatel.
  1. UKAZUJE, ŽE SPOLUPRÁCE MEZI RADNICEMI A OBČANY MŮŽE BÝT PLODNÁ.Aktivní občané získají vhled do fungování obce, radnice se naučí lépe s občany komunikovat a vycházet jim vstříc.
  1. OTEVÍRÁ CELOSPOLEČENSKÝ DIALOG O NEJPOTŘEBNĚJŠÍCH INVESTICÍCH A NEJLEPŠÍM VYUŽITÍ VEŘEJNÝCH PENĚZ.Přemýšlení o potřebách jednotlivých zájmových skupin i o rozvoji celé obce dává lidem příležitost k lepšímu uspořádání hodnotového žebříčku i vyšší sociální citlivosti.
  1. PROHLUBUJE VZTAH OBYVATEL K MÍSTU, KDE ŽIJÍ, A VYTVÁŘÍ ODPOVĚDNÉ NAKLÁDÁNÍ SE SPOLEČNÝMI STATKY.Aby se jakýkoli projekt uskutečnil, musí se s ním identifikovat dostatečně velká část komunity – a vědomí toho, že jsme rozhodli „my“, je i vědomím odpovědnosti za to, jak bude se společným majetkem nakládáno v budoucnosti.
 

NEJČASTĚJŠÍ OBAVY

Dlouhodobě spolupracujeme v zapojování veřejnosti do rozhodování českých radnic s místními obyvateli, politiky i úředníky. Víme tedy, že všichni mohou mít ze zavádění novinek do fungování obce obavy, a proto jsme na základě práce s účastníky workshopu participativního rozpočtování (konference Dobrá radnice 2015) sestavili seznam nejčastějších pádných námitek a obav ohledně zavádění participativního rozpočtování, na které zde odpovídáme.

 

TAKOVÁ NOVOTA NEMŮŽE FUNGOVAT.

Participativní rozpočet sklízí ve světě úspěchy už dlouho. Od roku 1989 se užívá v Jižní Americe a během posledních patnácti let se rozšířil i do Evropy – funguje ve 1 500 světových městech, z toho asi stovku participativně rozpočtujících obcí najdeme třeba i u našich polských sousedů (např. Varšava, Lodž). Participativní rozpočtování vyžaduje pečlivou přípravu ze strany radnic, pak ale může přinést příjemnou změnu společenské atmosféry i do českých obcí!

NEMÁ CENU PŘEDKLÁDAT PROJEKTY, POLITICI SI TO STEJNĚ ZAŘÍDÍ PODLE SVÉHO.

Pravidla participativního rozpočtu jsou jasná – radnice vymezí peníze, občané mohou navrhnout projekty, o kterých mohou debatovat na sousedských setkáních a o kterých později sami občané hlasují. Radnice v průběhu pouze kontroluje realizovatelnost návrhů (např. zda se jedná o obecní pozemky) a úkolem úředníků je případně pomoci navrhovatelům, aby návrh upravili do podoby, kterou obec bude moci zrealizovat.

Rozhodování mezi jednotlivými návrhy je ale plně v rukou občanů.

LIDÉ NEJSOU ODBORNÍCI, NEUMÍ SPRÁVNĚ ROZHODOVAT O ROZDĚLENÍ VEŘEJNÝCH PENĚZ.

Participativní rozpočet nevyžaduje ekonomické ani jiné specializované vzdělání, zabývá se především tím, jak vylepšit obec (ať už její vzhled, či třeba události, které se tu ne/konají). Takže je to naopak – místní obyvatelé jsou přeci těmi nejfundovanějšími odborníky na problémy, které se týkají místa jejich bydliště, a sami nejlépe vědí, co jim v daném místě schází.

CO KDYŽ NĚKDO PARTICIPATIVNÍ ROZPOČTOVÁNÍ ZNEUŽIJE NEBO ZMANIPULUJE?

Dobře nastavený participativní rozpočet probíhá zcela transparentně a veškeré rozhodování je v rukou obyvatel obce. Průběh projektu sleduje participační skupina, složená jak ze zástupců radnic, tak z důležitých osob místního života, a všechny návrhy jsou veřejně přístupné na webu i v papírové podobě.

Lidé si mohou kdykoli zkontrolovat, co, kdy a jak probíhá.

ORGANIZACE PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU BUDE MOC DRAHÁ A ČASOVĚ NÁROČNÁ.

Neplatí, že by participativní rozpočet přinášel do rozpočtu obce značné nadbytečné výdaje. (Např. v brazilském Porto Alegre se participativní rozpočtování prosadilo právě ve chvíli, kdy se město ocitlo na pokraji krachu, a radnice umožnila lidem, aby hlasovali o tom, co pokládají za nezbytné výdaje.)

Peníze vyčleněné z obecního rozpočtu ani v ČR nepůjdou na zbytečnosti, ale naopak na projekty, které místní obyvatelé pokládají za nejpotřebnější. Výlohy spojené se sběrem podnětů a hlasováním by měly převážit přínosy – vytvoření příjemně konstruktivní společenské atmosféry v obci i to, že se budou financovat skutečně právě ty věci, které budou naplňovat přání a potřeby místních obyvatel.

OBČANÉ NEBUDOU KONSTRUKTIVNÍ, UMÍ JENOM NADÁVAT!

Pokud lidé nemohou určitý stav změnit, nezbývá jim nic jiného, než stěžovat si. Právě participativní rozpočet jim ale dává možnost věci měnit.

„Lidé mají chuť a zájem stát se spolurozhodovateli v mnoho otázkách veřejného života, ale druhou stranu příliš nevěří, že by jejich angažmá na veřejném životě přineslo pozitivní změnu. Výsledkem těchto protichůdných nálad pak může být i relativně malá skutečná účast na veřejných záležitostech.“

(Interpretace dat CVVM 2013, Mička a kol., Analýza participace v ČR)

Právě proto je třeba dát občanům možnost zapojit se efektivně do rozhodování o místě, kde žijí. Pokud lidé dostanou snadnou příležitost být věcní, rádi se jí chopí.

OBECNÉ BLAHO LIDI NEZAJÍMÁ, BUDOU SI HRÁT „JEN NA VLASTNÍM PÍSEČKU“.

Veřejná setkání uskutečněná v procesu participativního rozpočtování mohou stmelit jinak vzdálené skupiny obyvatel, kteří třeba právě během sousedských diskuzí poprvé získají vhled do potřeb a života jiných lidí z téže obce. Důležitou součástí participativního rozpočtu je právě i utváření lepších vztahů v obci. Pokud navíc lidé poznají potřeby ostatních, naučí se sami vybírat, co jsou při omezených zdrojích obce skutečné priority.