HLASOVÁNÍ SPOLEČNĚ V KLADNĚ

 • Hlasování probíhá od úterý 15. října 00:01h do čtvrtka 31. října 24:00 h.
 • Hlasování je určeno pro občany starší 15 let.
 • V rámci hlasování můžete použít kladný hlas, tj. podpořit návrh, který se Vám líbí, a také záporný hlas, tj. vyjádřit nesouhlas s návrhem.
 • Jednomu návrhu můžete dát maximálně 1 pozitivní hlas. Celkem můžete podpořit pozitivním hlasem až 10 navrhovaných projektů. V závislosti na skutečnosti, kolika návrhům dáte pozitivní hlas, můžete dát počet negativních hlasů v poměru 2:1, jednomu návrhu však opět nejvýše 1.
 • Pro hlasování budete potřebovat mobilní telefon, na který Vám přijde ověřovací SMS kód.
 • Hlasování je platné, pouze pokud se ho zúčastní min. 200 občanů.
 • Pokud získají dva či více návrhů stejný počet hlasů, realizuje se ten s nižším rozpočtem.
 • Pro zajištění, aby nebyla zvýhodněna katastrální území s vyšším počtem obyvatel, bude aplikován následující způsob výběru návrhů k realizaci:
  • Návrhy budou po skončení hlasování rozděleny dle geografické příslušnosti k jednotlivým katastrálním územím (Kladno, Kročehlavy, Rozdělov, Dubí, Vrapice, Hnidousy a Motyčín).
  • V případě dostatečné alokace finančních prostředků budou podpořeny návrhy s nejvyšším počtem hlasů v jednotlivých katastrálních územích.
  • V případě, že by alokace pro tyto návrhy nepostačovala, pak budou podpořeny ty návrhy, které získají více hlasů v přepočtu na počet obyvatel daného katastrálního území.
  • V případě, že i po tomto výběru budou nadále zbývat finanční prostředky, budou podpořeny projekty dle přepočtu získaných hlasů, které se umístily v daném katastrálním území města na 2., 3. a dalších místech, a to až do výše alokace.

Pro více informací se můžete podívat na pravidla hlasování.

Vstup do hlasování